Testi për HIV

Një test për HIV mund t'ju tregojë nëse ju keni qenë infektuar me HIV ose jo. Testi mund të zbulojë seriozisht HIV-in në gjakun tuaj 6 javë pasi keni pasur rrezik të infektoheni. Pyesni një profesionist shëndeti nëse një test më hershëm është i mundur në rastin tuaj.

Një test për HIV ndodh si vijon:

 • Mjeku merr një kampion gjaku dhe e dërgon atë në laborator për testim.
 • Në laborator ata do të vëzhgojnë për antitrupat në gjakun tuaj.
 • Mjeku merr rezultatet e testit rreth një javë më vonë.
 • Mjeku ju shpjegon rezultatin dhe flet me ju rreth hapave të ardhshëm.
Mjeku duke marrë një kampion gjaku nga një grua.

Test i shpejtë

Nëse nuk doni të prisni një javë për rezultatet, mund të kërkoni një test të shpejtë. Ky test e jep rezultatin më shpejt:

 • Mjeku merr një kampion gjaku dhe ju jep rezultatin brenda 30 minutave.
 • Vetëm nëse testi është pozitiv: një tjetër test nevojitet për të konfirmuar rezultatin.
 • Ju merrni rezultatet e testit të konfirmimit rreth një javë më vonë.

Të flasësh me një mjek

Mund të flisni lirshëm me një mjek. Një mjek nuk mund t'i japë ndonjë informacion për ju dikujt tjetër. Ai/ajo detyrohet me ligjrespektojë privatësinë tuaj.

Burrë duke folur me një profesionist shëndeti.

A mund ta testoj veten time për HIV?

Mund ta testoni veten tuaj për HIV dhe nuk është nevoja të shkoni te një mjek. Mund të blini një test për HIV pa recetë vetëm në një farmaci ose në internet. Testi përdor gjakun (nga një shpim i gishtit). Blini vetëm testet që kanë etiketën CE. Ajo garanton cilësinë e mirë. Pyetni në një farmaci për më shumë informacion.

Grua duke blerë një test personal për HIV në një farmaci
Testi personal për HIV
Testi personal për HIV
Testi personal për HIV: bisturi për të marrë një pikë gjak nga maja e gishtit, pajisje për testin personal, qese për asgjësimin, fshirëse dezinfektuese, pëlhurë sterile, leukoplast dhe udhëzimet.
Testi personal për HIV: bisturi për të marrë një pikë gjak nga maja e gishtit, pajisje për testin personal, qese për asgjësimin, fshirëse dezinfektuese, pëlhurë sterile, leukoplast dhe udhëzimet.
Ndiqni rreptësisht hapat tek udhëzimet.
Ndiqni rreptësisht hapat tek udhëzimet.

Çmimi i një testi për HIV

Një test për HIV kushton € 2,50. Duhet të paguani edhe një kontribut personal për vizitën te mjeku dhe një pjesë të shpenzimeve për laboratorin.

Mjeku merr rezultatin e testit, por fatura dërgohet në shtëpinë tuaj. Fatura deklaron që gjaku juaj u testua, por nuk tregon arsyen. Flisni me mjekun nëse nuk dëshironi që fatura t'ju dërgohet në shtëpi.

Disa njerëz kanë të drejtë për rimbursimin e rritur ose për kujdes mjekësor urgjent.

Një test personal për HIV kushton rreth € 30.

Sa kushton?

Hiv-test

Een hiv-test kan nagaan of u besmet bent met hiv of niet. De test kan hiv betrouwbaar opsporen in uw bloed vanaf 6 weken nadat u een risicocontact heeft gehad. Vraag een zorgverlener of een eerdere test in uw geval mogelijk is.  

Een hiv-test verloopt als volgt: 

 • De dokter neemt een bloedstaal en stuurt dat naar een laboratorium voor verder onderzoek.
 • In het laboratorium kijken ze of er antistoffen in uw bloed zijn.
 • Ongeveer een week later ontvangt de dokter de resultaten van het onderzoek.
 • De dokter geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt met u de volgende stappen. 
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.

Sneltest

Als u geen week wil wachten op het resultaat, kan u ook een sneltest vragen. Deze test geeft u sneller het resultaat:

 • De dokter neemt een bloedstaal en na 30 minuten heeft u het resultaat al.
 • Alleen als de test positief is, moet het resultaat worden bevestigd door een andere test. 
 • De resultaten van die bevestigingstest ontvangt u ongeveer een week later.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met een dokter. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Man praat met een zorgverlener.

Kan ik mezelf testen op hiv?

U kunt uzelf testen op hiv en u moet dan niet naar de dokter. U kunt een hiv-zelftest zonder voorschrift kopen in de apotheek of via internet. De test werkt met bloed (van een vingerprik). Koop alleen tests met een CE-label. Dat garandeert goede kwaliteit. Vraag meer informatie in de apotheek. 

Een vrouw koopt een hiv-zelftest in de apotheek
Hiv-zelftest
Hiv-zelftest
Hiv-zelftest: prikker om een druppel bloed uit de vingertop te verkrijgen, zelftester, staander, ontsmettingsdoekje, steriel doekje, pleister en handleiding.
Hiv-zelftest: prikker om een druppel bloed uit de vingertop te verkrijgen, zelftester, staander, ontsmettingsdoekje, steriel doekje, pleister en handleiding.
Volg strikt de stappen in de handleiding.
Volg strikt de stappen in de handleiding.

Prijs van een hiv-test

Een hiv-test kost € 2,50. U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter en een deel van de labokosten.

De dokter ontvangt het resultaat van de test, maar de rekening wordt naar u thuis gestuurd. Op de rekening staat alleen dat uw bloed werd getest, maar niet waarom het is getest. Praat met uw dokter, als u de rekening niet thuis wil ontvangen.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Een hiv-zelftest kost ongeveer € 30.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Farmacia
Dyqan ku mund të blini ilaçet. Aty mund të merrni këtu edhe këshilla për ilaçet. Gjeni një farmaci në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
AZ Sint-Jan
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
04 366 77 86
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Testim anonim dhe falas për HIV dhe IST
02 535 30 03
Hôpital Erasme - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 555 31 11
Helpcenter ITG
Ndihmë për virusin HIV dhe problemet me shëndetin seksual. Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV.
03 216 02 88
ICAR Wallonie
Testime për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore, administrative dhe psikosociale për punonjësit e seksit
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (Të hënën deri të premten, 8.30 paradite deri në 4.30 pasdite)
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Instituti i Mjekësisë Tropikale - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për IST dhe HIV, si dhe ndihmë mjekësore dhe psikologjike për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
011 30 94 85
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Shërbim për shëndetin seksual dhe reduktim të rrezikut) - testim anonim dhe falas për IST dhe HIV
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
AIDS-STI Charleroi-Mons - Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV
071 92 54 10
Centre S (Sida Sol)
Testim për HIV dhe IST
04 287 67 00
UCL Namur
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
081 42 20 81
UZA
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Spitali Universitar i Antverpit) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
03 821 51 53
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel (Spitali Universitar i Brukselit) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 477 60 01
UZ Gent - ARC
Universitair Ziekenhuis Gent (Spitali Universitar i Gentit) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
09 332 23 50
UZ Leuven - ARC
Universitair Ziekenhuis Leuven (Spitali Universitar i Leuvenit) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
016 34 44 88
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Spitali Universitar i Sent-Luk) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 764 19 02
Ziekenhuis Oost-Limburg
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për HIV
089 32 55 32
Ex aequo
Për burrat që bëjnë seks me burra në Bruksel dhe Wallonia. Ndihmë për pyetjet dhe problemet lidhur me virusin HIV dhe shëndetin seksual dhe teste falas për virusin HIV dhe IST-të. Duhet të lini takim për testet.
02 736 28 61