ХИВ тест

Един тест за ХИВ може да ви покаже дали сте сте заразени с ХИВ, или не. Тестът може достоверно да открие ХИВ в кръвта ви в продължение на 6 седмици, след като сте били изложени на риск да се заразите. Попитайте здравен специалист дали е възможно да се направи изследване по-рано във вашия случай.

ХИВ тестът се прави по следния начин:

 • Лекарят взима кръвна проба и я изпраща на лабораторията за изследване.
 • В лабораторията проверяват за наличие на антитела в тялото ви.
 • Лекарят получава резултата от теста след около една седмица.
 • Лекарят ви обяснява резултата и разговаря с вас за следващите действия.
Лекар взима кръвна проба от жена.

Бърз тест

Ако не искате да изчакате една седмица за резултатите, може да поискате да направите и бърз тест. Този тест дава резултата по-бързо:

 • Лекарят взима кръвна проба и ви връща резултата до 30 минути.
 • Единствено при положителен резултат е необходим още един тест за потвърждение.
 • Вие получавате резултатите от теста за потвърждение след около една седмица.

Разговор с лекар

Вие може свободно да говорите с лекар. Лекарят няма право да предоставя никаква информация за вас на някой друг. Той/тя е задължен(а) по закон да уважава вашата поверителност.

Мъж разговаря със здравен специалист.

Мога ли да се изследвам сам/а за ХИВ?

Можете да се изследвате сами за ХИВ и не е задължително да ходите на лекар. Можете да купите ХИВ тест без рецепта само от аптеката или по интернет. За теста се взема кръв (от пръста). Купувайте само тестове с маркировка CE. Това е гаранция за добро качество. Поискайте повече информация в аптеката.

Жена купува домашен ХИВ тест от аптека
Домашен ХИВ тест
Домашен ХИВ тест
Домашен ХИВ тест: ланцет за вземане на капка кръв от пръста, автоматично тестващо устройство, плик за изхвърляне, кърпичка за дезинфекция, стерилна марля, лепенка и инструкции.
Домашен ХИВ тест: ланцет за вземане на капка кръв от пръста, автоматично тестващо устройство, плик за изхвърляне, кърпичка за дезинфекция, стерилна марля, лепенка и инструкции.
Следвайте точно стъпките в инструкциите.
Следвайте точно стъпките в инструкциите.

Цена на ХИВ теста

ХИВ тестът струва 2,50 €. Трябва също да платите лична вноска за прегледа при лекаря и част от таксата за лабораторията.

Резултатът от теста се получава от лекаря, но сметката се изпраща на домашния ви адрес. В сметката е посочено само, че кръвта ви е изследвана, без да се посочва защо. Ако не искате сметката да бъде изпратена на домашния ви адрес, кажете това на лекаря.

Някои хора имат право на увеличено възстановяване или спешна медицинска помощ.

Домашният ХИВ тест струва около 30 €.

Колко струва това?

Hiv-test

Een hiv-test kan nagaan of u besmet bent met hiv of niet. De test kan hiv betrouwbaar opsporen in uw bloed vanaf 6 weken nadat u een risicocontact heeft gehad. Vraag een zorgverlener of een eerdere test in uw geval mogelijk is.  

Een hiv-test verloopt als volgt: 

 • De dokter neemt een bloedstaal en stuurt dat naar een laboratorium voor verder onderzoek.
 • In het laboratorium kijken ze of er antistoffen in uw bloed zijn.
 • Ongeveer een week later ontvangt de dokter de resultaten van het onderzoek.
 • De dokter geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt met u de volgende stappen. 
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.

Sneltest

Als u geen week wil wachten op het resultaat, kan u ook een sneltest vragen. Deze test geeft u sneller het resultaat:

 • De dokter neemt een bloedstaal en na 30 minuten heeft u het resultaat al.
 • Alleen als de test positief is, moet het resultaat worden bevestigd door een andere test. 
 • De resultaten van die bevestigingstest ontvangt u ongeveer een week later.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met een dokter. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Man praat met een zorgverlener.

Kan ik mezelf testen op hiv?

U kunt uzelf testen op hiv en u moet dan niet naar de dokter. U kunt een hiv-zelftest zonder voorschrift kopen in de apotheek of via internet. De test werkt met bloed (van een vingerprik). Koop alleen tests met een CE-label. Dat garandeert goede kwaliteit. Vraag meer informatie in de apotheek. 

Een vrouw koopt een hiv-zelftest in de apotheek
Hiv-zelftest
Hiv-zelftest
Hiv-zelftest: prikker om een druppel bloed uit de vingertop te verkrijgen, zelftester, staander, ontsmettingsdoekje, steriel doekje, pleister en handleiding.
Hiv-zelftest: prikker om een druppel bloed uit de vingertop te verkrijgen, zelftester, staander, ontsmettingsdoekje, steriel doekje, pleister en handleiding.
Volg strikt de stappen in de handleiding.
Volg strikt de stappen in de handleiding.

Prijs van een hiv-test

Een hiv-test kost € 2,50. U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter en een deel van de labokosten.

De dokter ontvangt het resultaat van de test, maar de rekening wordt naar u thuis gestuurd. Op de rekening staat alleen dat uw bloed werd getest, maar niet waarom het is getest. Praat met uw dokter, als u de rekening niet thuis wil ontvangen.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Een hiv-zelftest kost ongeveer € 30.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Аптека
Магазин, от който можете да купите лекарства. Както и да получите съвет за лекарствата. Намерете аптека във вашия квартал:
Гинеколог
В Белгия можете да си запишете част директно при гинеколога, без да ви е необходимо направление от семейния лекар. Вашият семеен лекар обаче може да ви помогне да намерите гинеколог.
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
AZ Sint-Jan
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
050 45 23 20, 050 45 23 12
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
04 366 77 86
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Анонимно и безплатно тестване за ХИВ и БППП
02 535 30 03
Hôpital Erasme - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 555 31 11
Helpcenter ITG
Помощ при ХИВ и проблеми, свързани със сексуалното здраве. Безплатно и анонимно тестване за БППП и ХИВ.
03 216 02 88
ICAR Wallonie
Тестове за ХИВ и БППП, медицинска, административна и психологическа помощ за секс работници
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (от понеделник до петък, между 8:30 и 16:30 ч.)
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Institute of Tropical Medicine (Институт по тропически болести) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за БППП и ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
011 30 94 85
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Център за сексуално здраве и намаляване на риска) – анонимно и безплатно тестване за БППП и ХИВ
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
AIDS-STI Charleroi-Mons – безплатно и анонимно тестване за БППП и ХИВ
071 92 54 10
Centre S (Sida Sol)
Тестване за ХИВ и БППП
04 287 67 00
UCL Namur
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
081 42 20 81
UZA
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Университетска болница в Антверпен) – тестове за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
03 821 51 53
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel (Университетска болница в Брюксел) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 477 60 01
UZ Gent - ARC
Universitair Ziekenhuis Gent (Университетска болница в Гент) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
09 332 23 50
UZ Leuven - ARC
Universitair Ziekenhuis Leuven (Университетска болница в Льовен) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
016 34 44 88
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Университетска болница Saint-Luc) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 764 19 02
Ziekenhuis Oost-Limburg
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ при ХИВ
089 32 55 32
Ex aequo
За мъже, които правят секс с мъже, в Брюксел и Валония. Помощ с въпроси и проблеми относно ХИВ и сексуалното здраве, и безплатни изследвания за ХИВ и БППП. Трябва да си запишете час за изследвания.
02 736 28 61