Vezëza të ruajtura në vezore

Vezëza

Qeliza seksuale femërore. Gruaja është lindur me shumë vezëza në vezorete saj. Nga puberteti e më pas, çdo muaj lëshohet 1 vezëz. Kur një vezëz fekondohet nga një spermatozoid, gruaja mbetet shtatzënë. Nëse vezëza nuk fekondohet, ajo vdes dhe gruaja ka periudhën menstruale të saj.

Eicel

Vrouwelijke geslachtscel. Een vrouw wordt geboren met veel eicellen in haar eierstokken. Vanaf de puberteit komt elke maand 1 eicel vrij. Als de eicel bevrucht wordt met een zaadcel, wordt een vrouw zwanger. Als de eicel niet bevrucht wordt, sterft ze af en heeft de vrouw een bloeding (menstruatie).

Termi standard: Eicel
Neutral: Eitje