Membrana mukoze

Një shtresë shumë e hollë e lëkurës (membrana) në të cilën ekziston një lëng i trashë (mukusi). Midis të tjerave, ajo mbulon pjesën e brendshme të gojës, kokën e penisit, vaginën, anusin dhe mitrën. Disa viruse dhe baktere mund të hyjnë me lehtësi në trup nëpërmjet membranës mukoze dhe mund të shkaktojnë një IST.

Slijmvlies

Heel dunne laag huid (vlies) waar een dikke vloeistof (slijm) op ligt. Slijmvlies komt onder meer voor in de mond, de eikel, vagina, aars en baarmoeder. Virussen en bacteriën kunnen via het slijmvlies makkelijk het lichaam binnendringen en een soa veroorzaken.