Marrëdhënia e qëndrueshme

Në një marrëdhënie të qëndrueshme, një person e përcakton tjetrin si të tijin/të sajin partner dhe anasjelltas. Partnerët janë të përkushtuar për njëri-tjetrin. Ata vendosin që të jenë bashkë dhe të qëndroj gjatë së bashku.

Kryesisht partnerët vendosin së bashku se si duan të jetë marrëdhënia e tyre.

Një burrë dhe një grua duke treguar përkushtim për njëri-tjetrin

Vaste relatie

In een vaste relatie beschouwt de ene persoon de andere als zijn/haar partner en omgekeerd. De partners zetten zich voor elkaar in. Ze besluiten om samen te zijn en ook op lange termijn samen te blijven.

Meestal beslissen de partners samen wat zij van de relatie verwachten.

Een man en een vrouw tonen dat ze zich voor elkaar inzetten.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj: