Стабилна връзка

При стабилната връзка човек определя другия като негов/неин партньор и обратно. Партньорите са отдадени един на друг. Те решават да са заедно и да живеят заедно дълго време.

Най-вече партньорите решават заедно каква искат да бъде тяхната връзка.

Мъж и жена демонстрират отдаденост един към друг

Vaste relatie

In een vaste relatie beschouwt de ene persoon de andere als zijn/haar partner en omgekeerd. De partners zetten zich voor elkaar in. Ze besluiten om samen te zijn en ook op lange termijn samen te blijven.

Meestal beslissen de partners samen wat zij van de relatie verwachten.

Een man en een vrouw tonen dat ze zich voor elkaar inzetten.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал: