Stały związek

W stałym związku jedna osoba definiuje drugą jako swojego partnera i odwrotnie. Partnerzy są sobie oddani. Decydują się być razem i pozostać ze sobą długoterminowo.

W większości przypadków partnerzy decydują wspólnie, jak chcieliby, aby wyglądał ich związek.

Mężczyzna i kobieta wykazujący wzajemne zaangażowanie

Vaste relatie

In een vaste relatie beschouwt de ene persoon de andere als zijn/haar partner en omgekeerd. De partners zetten zich voor elkaar in. Ze besluiten om samen te zijn en ook op lange termijn samen te blijven.

Meestal beslissen de partners samen wat zij van de relatie verwachten.

Een man en een vrouw tonen dat ze zich voor elkaar inzetten.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy: