Projekt Zanzu jest tworzony przez ośrodek Sensoa, flamandzkie centrum wiedzy o zdrowiu seksualnym, oraz BZgA (niem. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), niemieckie federalne centrum edukacji zdrowotnej. 

Sensoa jest oficjalną organizacją partnerską flamandzkiego ministerstwa ds. opieki społecznej, zdrowia publicznego i rodziny. Ośrodek wdraża politykę rządu flamandzkiego w zakresie zdrowia seksualnego.

BZgA jest specjalistycznym organem niemieckiego federalnego ministerstwa zdrowia. Centrum to odpowiada za edukację zdrowotną i działania w zakresie promowania zdrowia w imieniu rządu federalnego. BZgA współpracuje również z Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Treść niniejszej strony została zaakceptowana przez międzynarodowy zespół doradczy złożony z europejskich ekspertów w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia.