Właścicielem strony Zanzu.be jest Sensoa, President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen, Belgia oraz BZgA, Maarweg 149-161, 50825 Köln-Ehrenfeld, Niemcy.

Organizacja Sensoa to mieszczące się w regionie flamandzkim centrum wiedzy o zdrowiu seksualnym, które zostało zatwierdzone przez ministerstwo spraw społecznych. Sensoa jest organizacją typu non-profit (NGO), której celem nie jest działalność handlowa.

Witryny www.zanzu.be, www.zanzu.de oraz www.zanzu.nl różnią się w wielu aspektach. Sensoa ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treść witryny zanzu.be. 

Wykorzystanie

Sensoa dokłada wszelkich starań, aby publikowane informacje były jak najbardziej aktualne, stosowne, rzetelne, kompletne, zrozumiałe i dokładne. Jednak pomimo stałych wysiłków nie możemy zagwarantować, że wszystkie treści będą zawsze spełniały te kryteria.

W związku z tym, że pragniemy zapewnić, aby informacje publikowane na stronie były zrozumiałe i dokładne, posługujemy się prostym i dosadnym językiem. Naszym zamiarem nie jest wywoływanie prowokacji, lecz nazywanie rzeczy po imieniu i prezentowanie wszelkich informacji.

Serwis Zanzu.be ma charakter informacyjny i nie zastępuje wizyty u lekarza.

Sensoa stara się unikać wszelkich problemów technicznych. Jednak nie możemy zagwarantować braku usterek. Zawsze staramy się naprawiać je tak szybko, jak to możliwe.

Sensoa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z serwisu Zanzu.be lub związane z informacjami, które zostały w nim zawarte, w tym m.in.: wszelkie przypadki utraty, przerw w działaniu lub szkody względem oprogramowania lub innych danych przechowywanych w systemie, urządzeniu lub oprogramowaniu.

Ochrona danych osobowych

Sensoa przywiązuję dużą wagę do kwestii ochrony prywatności.

W przypadku przekazania informacji będą one przetwarzane zgodnie z zapisami ustawy z dn. 8 grudnia 1992 r. w sprawie ochrony prywatności oraz Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu sprecyzowania żądanych informacji lub wykonania danej usługi. Nie będziemy przekazywać jakichkolwiek informacji osobom trzecim bez uzyskania wyraźnej zgody. Informacje przechowywane są w formie anonimowej.

Sugestie

Przesyłane sugestie nie będą uważane za poufne. Tego rodzaju dane mogą być wykorzystywane w dowolny sposób, z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w ustawie z dn. 8 grudnia 1992 r w sprawie ochrony prywatności.

Hiperłącza i odnośniki

Hiperłącza (także: łącza) to odnośniki do innych stron i źródeł informacji zarządzanych przez strony trzecie. Nie gwarantujemy kompletności i poprawności treści zamieszczanych na niniejszych stronach oraz za pośrednictwem tych źródeł informacji. Łącza podawane są w celu uzupełnienia wiadomości.

Sensoa nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z powyższych typów stron zewnętrznych i ich treści. Sensoa nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku naruszenia prawa handlowego przez opisane sklepy internetowe.

Prawa własności intelektualnej

Użytkownik ma prawo do zapoznania się z informacjami publikowanymi na stronie, pobrania ich do użytku osobistego oraz reprodukcji w celach niekomercyjnych, o ile podane zostanie źródło, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 30 czerwca 1994 r. w sprawie praw autorskich i pokrewnych.

Przykładowo informacje powinny zostać opatrzone wzmianką o następującej treści: fragmenty niniejszego tekstu zaczerpnięto z serwisu zanzu.be.

Prawo to nie dotyczy tekstów, które zawierają wyraźne ograniczenie wykorzystania. Zawsze konieczne jest uzyskanie wcześniejszej zgody na reprodukcję lub wykorzystanie informacji w formie multimedialnej (tzn. obrazy, pliki dźwiękowe, oprogramowanie itp.). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres communicatie@sensoa.be.

Sensoa zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do strony i publikowanych informacji.

Spory

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do naszych usług prosimy o wypełnienie formularza skargi. Rozpatrywane będą wyłącznie skargi składane w języku holenderskim, angielskim lub francuskim. Zapoznamy się z jej treścią i tym, co się stało. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak będzie to możliwe. Czas odpowiedzi nie powinien przekroczyć jednego miesiąca. Jeżeli jednak skarga wymaga dalszej uwagi, przesłane zostanie stosowne powiadomienie.  Skargę uważamy za rozpatrzoną, jeżeli udzielono zadowalającej odpowiedzi zgodnie z jej treścią lub jeśli otrzymamy informację, że wszystko jest w porządku.

Niniejsza umowa oraz wszelkie spory i roszczenia powstałe w wyniku korzystania ze strony lub dowolnych informacji na niej zawartych podlegają prawu belgijskiemu. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza, że użytkownik będzie podlegać sądom znajdującym się w Antwerpii (Belgia). Jednocześnie użytkownik akceptuje, że wszelkie sprawy będą rozstrzygane przed wyżej wymienionymi sądami.

Korzystając z niniejszej strony, użytkownik akceptuje powyższe warunki.