بارداری هنگام ابتلا به HIV

یک فرد HIV مثبت می تواند به طور طبیعی باردار شود و بچه هایی داشته باشد که به HIV مبتلا نیستند.

بارداری طبیعی

در شرایطی خاص، می توانید بدون کاندوم با شریک ثابت خود (دررابطه پایدار) که به HIV مبتلا نیست، آمیزش جنسی داشته باشید:

 • اگر حداقل به مدت 6 ماه است که HIV را در خون شما (بار ویروسی) ردیابی نکرده اند. اگر هر روز داروهایتان را درست مصرف کنید، بار ویروسی کاهش می یابد. پس از چند ماه، اغلب دیگر این ویروس در آزمایش مشخص نمی شود،
 • اگر بار ویروسی شما کمتر از 6 ماه پیش بررسی شده باشد
 • اگر دیگر STI ندارید و غشای مخاطی دهان، مقعد، آلت تناسلی مردانه یا واژن شما آسیب ندیده باشد.

اگر می خواهید بدون کاندوم آمیزش جنسی داشته باشید، با دکتر و شریکتان در این باره مشورت کنید.

خانمی در حال صحبت با پزشک
خانمی در حال صحبت با پزشک
زوجی در حال گفتگو
زوجی در حال گفتگو

اگر بارداری طبیعی امکانپذیر نیست

اگر بارداری طبیعی برای شما امکان ندارد، گزینه دیگری هم دارید:

اگر مردی به HIV مبتلا ست

منی مرد حاوی HIV است.

 • دکتر منی را برای از بین بردن ویروس می شوید.
 • و دکتر منی شستشو داده شده را با سرنگ وارد رحم زن می کند.

اگر زنی به HIV مبتلا ست

 • تخمک او به این ویروس آلوده نیست.
 • دکتر منی مرد را با سرنگ وارد رحم زن می کند.

بارداری و HIV

زنان باردار مبتلا به HIV باید در دوران بارداری و زایمان دارو مصرف کنند.به این صورت بیش از 99 درصد از نوزادان بدون HIV متولد می شوند.

نوزاد اغلب با سزارین (عمل جراحی) متولد می شود. اگر به نظر دکتر مشکلی وجود نداشته باشد، زایمان می تواند طبیعی انجام شود.

پس از زایمان، نوزاد باید دارو مصرف کند.

مادر نمی تواند نوزادش را با شیر خودش تغذیه کند. شیر مادر به HIV آلوده است.روش هایی جز شیردهی برای تقویت صمیمیت در رابطه مادر-فرزندی وجود دارند.

زنان باردار مبتلا به HIV باید در دوران بارداری و زایمان از دارو استفاده کند.
زنان باردار مبتلا به HIV باید در دوران بارداری و زایمان از دارو استفاده کند.
اگر مادر مبتلا به HIV باشد، نوزاد اغلب با سزارین متولد می شود.
اگر مادر مبتلا به HIV باشد، نوزاد اغلب با سزارین متولد می شود.
پس از زایمان، نوزاد باید دارو مصرف کند.
پس از زایمان، نوزاد باید دارو مصرف کند.
مادر نمی تواند نوزادش را با شیر خود تغذیه کند.
مادر نمی تواند نوزادش را با شیر خود تغذیه کند.
در عوض مادر به نوزاد با شیشه شیر می دهد.
در عوض مادر به نوزاد با شیشه شیر می دهد.

Zwanger worden met hiv

Iemand met hiv kan zwanger worden via de natuurlijke weg en kinderen krijgen die geen hiv hebben.

Natuurlijk zwanger worden

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom geslachtsgemeenschap te hebben met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading) sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord. Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, daalt de virale lading. Na enkele maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord in een test, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd, en
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, aars, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een dokter en uw partner wanneer u geslachtsgemeenschap wilt hebben zonder condoom.

Vrouw praat met een dokter.
Vrouw praat met een dokter.
Koppel praat.
Koppel praat.

Als natuurlijk zwanger worden niet mogelijk is

Als het niet mogelijk is om op een natuurlijke manier zwanger te worden, is er een andere optie:

Als de man hiv heeft 

Het hiv-virus zit in het sperma van de man.

 • Een dokter kan het sperma ‘wassen’ en zo het virus verwijderen. 
 • De dokter brengt het gewassen sperma in de baarmoeder van de vrouw met een spuit. 

Als de vrouw hiv heeft

 • Er zit geen virus in de eicel
 • Een dokter brengt het sperma van de man in de baarmoeder met een spuit.

Zwangerschap en hiv

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling. Als dit gebeurt, wordt meer dan 99% van de baby’s zonder hiv geboren. 

In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen. De dokter beslist of de vrouw natuurlijk bevalt of met een keizersnede.

De baby krijgt medicijnen na de geboorte. 

Het hiv-virus zit in de moedermelk. De moeder mag daarom geen borstvoeding geven. Er zijn andere manieren om een band met uw baby op te bouwen.

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven.
De moeder mag geen borstvoeding geven.
De moeder geeft de baby flesvoeding in de plaats.
De moeder geeft de baby flesvoeding in de plaats.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

AZ Sint-Jan
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
04 366 77 86
Helpcenter ITG
کمک در موارد بهداشت جنسی و HIV آزمایش STI و HIV ناشناس و رایگان.
03 216 02 88
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
انستیتو Tropical Medicine - ARC (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش STI و HIV و کمک پزشکی، روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
011 30 94 85
UCL Namur
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
081 42 20 81
UZA
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Antwerp University Hospital)‎ - آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
03 821 51 53
UZ Brussel - ARC
‏‎Universitair Ziekenhuis Brussel (Brussels University Hospital)‎ - ‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 477 60 01
UZ Gent - ARC
‎‎Universitair Ziekenhuis Gent (Ghent University Hospital)‎ - ‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
09 332 23 50
UZ Leuven - ARC
‎Universitair Ziekenhuis Leuven (Leuven University Hospital)‎ - ‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
016 34 44 88
Saint-Luc UCL - ARC
‎Cliniques universitaires Saint-Luc (Saint-Luc University Hospital)‎ - ‏ARC‏ (مرکز ارجاع AIDS) آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV و محیط اطراف آن ها
02 764 19 02
Ziekenhuis Oost-Limburg
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی در خصوص HIV
089 32 55 32