Lidhja me foshnjën tuaj

Marrëdhënia nënë-fëmijë

Marrëdhënia midis nënës dhe fëmijës rritet natyrisht gjatë shtatzënisë.

Nëna dhe foshnja reagojnë spontanisht ndaj sinjaleve të njëra-tjetrës. Çdo ditë nëna kupton më mirë çfarë i nevojitet foshnjës. Për shembull: pse foshnja qan ose kur foshnja është e uritur.

Ushqyerja me gji ndihmon të forcohen lidhjet midis nënës dhe foshnjës. Megjithatë, nënat të cilat nuk ushqejnë me gji gjithashtu lidhen natyrisht shumë lehtë me foshnjën e tyre.

Një grua duke mbajtur foshnjën e saj të porsalindur. Ajo është e lumtur.

Marrëdhënia baba-fëmijë

Për baballarët, mund të jetë më e vështirë për të krijuar një lidhje të tillë të fortë. Por baballarët, gjithashtu, mund të forcojnë marrëdhënien e tyre me fëmijën e tyre. Për shembull, ata mund:

  • T’i japin foshnjës qumësht gjiri ose qumësht foshnje nga një shishe të prodhuar;
  • Të përqafojnë foshnjën;
  • Të lajnë foshnjën;
  • Të mbajnë vërdallë foshnjën.

Këto momente të afërsisë janë të rëndësishme për babanë dhe fëmijën. Kjo gjithashtu do të thotë se nëna mund të çlodhet herë pas here.

Një baba duke i bërë banjë foshnjës së tij.

Të folurit

Të bëhesh një prind është një proces i të mësuarit. Flisni me familjen tuaj, miqtë, të afërm të tjerë dhe mjekun tuaj ose maminë. Ata mund t’ju ndihmojnë dhe të japin këshilla. Gjithashtu flisni me partnerin tuaj rreth asaj që të dy ju keni nevojë dhe doni.

Een band met uw baby opbouwen

Moeder-kindrelatie

De band tussen de moeder en haar kind groeit vanzelf tijdens de zwangerschap.

Moeder en baby reageren spontaan op elkaars signalen. Elke dag leert de moeder de baby beter te begrijpen. Bijvoorbeeld waarom hij/zij huilt of wanneer hij/zij honger heeft. 

Borstvoeding geven helpt om de band tussen moeder en kind te versterken. Ook moeders die geen borstvoeding geven, bouwen vanzelf een band met hun baby op. 

Een moeder houdt haar pasgeboren baby tegen zich aan. Ze is blij.

Vader-kindrelatie

Voor vaders kan het moeilijker zijn om een sterke band op te bouwen. Maar ook vaders kunnen de relatie met hun kind versterken. Zij kunnen bijvoorbeeld:

  • De baby moedermelk of melk van poeder met een flesje geven;
  • De baby knuffelen;
  • De baby een bad geven;
  • De baby ronddragen. 

Deze intieme momenten zijn belangrijk voor vader en kind. En de moeder kan ondertussen een beetje rusten.

Een vader geeft zijn baby een badje.

Praten

Ouder van een kind worden is een leerproces. Praat met uw familie, vrienden, andere ouders, uw dokter of vroedvrouw. Zij kunnen u helpen en advies geven. Praat ook met uw partner over wat jullie beiden willen en nodig hebben.  

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Mamia
Një mami ndihmon gratë shtatzëna para, gjatë dhe pas lindjes. Gjeni një mami në lagjen tuaj:
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100
ONE
Monitorim shoqëror dhe mjekësor falas gjatë shtatzënisë dhe monitorim i fëmijës. ONE vepron në të gjithë Belgjikën ku flitet frëngjisht. Kontaktoni degën lokale të ONE: