ارتباط صمیمی با کودک

رابطه مادر-فرزندی

رابطه بین مادر و کودک به طور طبیعی طی دوران بارداری شکل می گیرد.

مادر و کودک بی اختیار به کنش های یکدیگر واکنش نشان می دهند. هر روز مادر بهتر متوجه می شود که کودک چه نیازی دارد، برای مثال: چرا کودک گریه می کند یا چه موقع کودک گرسنه است.

تغذیه کودک با شیر مادر به تقویت رابطه بین مادر و کودک کمک می کند.با این حال، مادرانی که به فرزندشان از پستان خود شیر نمی دهند، نیز به طور طبیعی و بسیار آسان با فرزندشان ارتباطی صمیمانه برقرار می کنند.

زنی نوزاد خود را در آغوش گرفته است. او خوشحال است.

رابطه پدر با فرزند

ایجاد ارتباط صمیمانه و نزدیک با کودک، برای پدران، سخت تر است. اما آنان نیز می توانند رابطه خود را با فرزندشان تقویت کنند. مثلاً آن ها می توانند:

  • به کودک شیر مادر بدهند یا با شیشه شیر آنها را با شیرخشک تغذیه کنند؛
  • کودک را بغل کنند؛
  • او را به حمام ببرند؛
  • کودک را با خود بگردانند.

این لحظه ها برای نزدیکتر شدن پدر به کودک بسیار مهم اند. به این ترتیب مادر نیز می تواند هر از گاهی استراحت کند.

پدری در حال حمام کردن فرزندش.

گفت و گو

پدر و مادر شدن یک فرآیند یادگیری است. با خانواده، دوستان، سایر والدین و پزشک، یا مامای خود صحبت کنید. آنها می توانند شما را کمک و راهنمایی کنند. همچنین با شریک خود درباره نیازها و خواسته های تان گفت و گو کنید.

Een band met uw baby opbouwen

Moeder-kindrelatie

De band tussen de moeder en haar kind groeit vanzelf tijdens de zwangerschap.

Moeder en baby reageren spontaan op elkaars signalen. Elke dag leert de moeder de baby beter te begrijpen. Bijvoorbeeld waarom hij/zij huilt of wanneer hij/zij honger heeft. 

Borstvoeding geven helpt om de band tussen moeder en kind te versterken. Ook moeders die geen borstvoeding geven, bouwen vanzelf een band met hun baby op. 

Een moeder houdt haar pasgeboren baby tegen zich aan. Ze is blij.

Vader-kindrelatie

Voor vaders kan het moeilijker zijn om een sterke band op te bouwen. Maar ook vaders kunnen de relatie met hun kind versterken. Zij kunnen bijvoorbeeld:

  • De baby moedermelk of melk van poeder met een flesje geven;
  • De baby knuffelen;
  • De baby een bad geven;
  • De baby ronddragen. 

Deze intieme momenten zijn belangrijk voor vader en kind. En de moeder kan ondertussen een beetje rusten.

Een vader geeft zijn baby een badje.

Praten

Ouder van een kind worden is een leerproces. Praat met uw familie, vrienden, andere ouders, uw dokter of vroedvrouw. Zij kunnen u helpen en advies geven. Praat ook met uw partner over wat jullie beiden willen en nodig hebben.  

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
ماما
یک ماما قبل از بارداری، در طول بارداری، هنگام زایمان و بعد از وضع حمل به زنان کمک می کند. در همسایگیِ خود یک ماما بیابید:
Aquarelle
خدمات دوره بارداری و پس از تولد برای زنانی که به بلژیک مهاجرت کردند
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 40 77 20 016
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 0 11 238 03
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
09 265 09 44
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن:86 11 88 0478 ، 58 25 229 02
Kind en Gezin
کمک به والدین (والدین آینده) با ارائه اطلاعات، نکات عملی و جلسات پیگیری پزشکی تا زمانی 3 سالگی کودک. خدمات رایگان هستند.
078 150 100
وان
مراقبت های پزشکی و اجتماعی رایگان طی دوران بارداری و نظارت بر وضعیت کودک. وان در سرتاسر بخش فرانسوی زبانِ بلژیک مشغول به کار است. با یکی از شعبه های وان در نزدیکی خود تماس بگیرید: