Lindje natyrale

Gjatë një lindje natyrale, foshnja lind nëpërmjet vaginës së nënës. Një lindje natyrale zgjat midis 12 dhe 18 orëve me fëmijën e parë. Një lindje e 2-të zakonisht zgjat më pak kohë.

Para se të lindë foshnja, nëna ka kontraktime. Muskujt në mitër shtrëngohen.

Lindje natyrale: grua duke lindur foshnjën e saj

Kontraktime

Kontraktimet hapin qafën e mitrës (hyrja e mitrës). Kur hyrja është hapur sa duhet, foshnja mund të lindë.

Grua duke pasur kontraktime
Grua duke pasur kontraktime
Qëndrimi i gruas shtatzënë. Fokusi është në organet e brendshme seksuale me foshnjën brenda mitrës.
Qëndrimi i gruas shtatzënë. Fokusi është në organet e brendshme seksuale me foshnjën brenda mitrës.
Qafa e mitrës, hyrja në mitër, po hapet gjatë kontraktimeve.
Qafa e mitrës, hyrja në mitër, po hapet gjatë kontraktimeve.
Qafa e mitrës është më e gjerë.
Qafa e mitrës është më e gjerë.
Qafa e mitrës është mjaftueshëm e gjerë për foshnjë që të lindë.
Qafa e mitrës është mjaftueshëm e gjerë për foshnjë që të lindë.

Për të lehtësuar dhimbjen gjatë kontraktimeve ju mund të:

 • Lëvizni përreth;
 • Përdorni teknika frymëmarrje;
 • Bëni një dush për t'u çlodhur;
 • Gjeni ndihmës si një jastëk i nxehtë ose një karrige top;
 • Kërkoni për një anestetikepidural (lokal): një injeksion në fund të kurrizit, nëse lindni në një spital ose në një qendër lindjeje. Injeksioni mund t'ju bëhet ndërkohë që jeni ulur ose shtrirë.
Një grua duke lehtësuar dhimbjen gjatë lindjes: ajo është ulur në një stol të veçantë.
Një grua duke lehtësuar dhimbjen gjatë lindjes: ajo është ulur në një stol të veçantë.
Një grua duke lehtësuar dhimbjen gjatë lindjes: ajo është duke u mbledhur kruspull.
Një grua duke lehtësuar dhimbjen gjatë lindjes: ajo është duke u mbledhur kruspull.
Mjeku duke bërë një anestetik epidural (lokal): një injeksion në fund të kurrizit për të lehtësuar dhimbjen gjatë kontraktimeve.
Mjeku duke bërë një anestetik epidural (lokal): një injeksion në fund të kurrizit për të lehtësuar dhimbjen gjatë kontraktimeve.

Lindja në një spital ose qendër lindjeje

Ju priteni nga një mami.

Mamia:

 • Regjistron kontraktimet dhe tingujt e zemrës së fetusit me një monitor;
 • Kryen një ekzaminim vaginal;
 • U përgjigjet gjithë pyetjeve tuaja gjatë lindjes.

Një gjinekolog është informuar për lindjen tuaj të ardhshme.

Gjatë lindjes, partneri juaj ose person tjetër sipas zgjedhjes tuaj mund të qëndrojë me ju.

Nëse hapja e vaginës nuk është e gjerë mjaftueshëm për të lindur, mjeku bën një prerje të vogël me gërshërë në indin midis vaginës dhe anusit (perineumit). Ndonjëherë indi çahet hapet spontanisht.

Foshnja del jashtë vaginës. Kordoni i kërthizës është prerë.

10 deri 30 minuta pas lindjes, placenta del nga trupi juaj.

Baba duke prerë kordonin e kërthizës së foshnjës
Baba duke prerë kordonin e kërthizës së foshnjës
Placenta duke dalë nga trupi i gruas, 10 deri 30 minuta pas lindjes.
Placenta duke dalë nga trupi i gruas, 10 deri 30 minuta pas lindjes.

Lindja në shtëpi

Nëse do të donit të lindni në shtëpi, diskutoni me mjekun tuaj dhe maminë. Nëse nuk ka rreziqe të dukshme, ju mund të lindni në shtëpi. Gjinekologu juaj ose mamia do ju udhëheqin gjatë lindjes.

Natuurlijke bevalling

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby geboren via de vagina van de moeder. Een natuurlijke bevalling duurt gemiddeld tussen 12 en 18 uur bij het 1ste kind. Een 2de bevalling duurt meestal minder lang.

Voor de baby geboren wordt, krijgt de moeder weeën. De spieren in de baarmoeder trekken samen. Wanneer u regelmatig weeën heeft, vertrekt u naar het ziekenhuis. De weeën zijn regelmatig wanneer ze om de 5 tot 10 minuten komen, gedurende minstens 1 uur.

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Weeën

De weeën zorgen ervoor dat de baarmoederhals (de ingang van de baarmoeder) zich opent. Wanneer de baarmoederhals ver genoeg open is, bent u klaar om te bevallen.

Vrouw heeft weeën.
Vrouw heeft weeën.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoederhals, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoederhals, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De baarmoederhals is breder.
De baarmoederhals is breder.
Wanneer de baarmoederhals ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Wanneer de baarmoederhals ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.

Om de pijn tijdens de weeën te verzachten kunt u:

 • rondwandelen;
 • ademhalingstechnieken toepassen;
 • een bad of douche nemen om te ontspannen; 
 • hulpmiddelen zoals een warm kussen of een zitbal gebruiken; 
 • een epidurale (lokale) verdoving vragen (een injectie) in de onderrug, als u bevalt in een ziekenhuis of geboortehuis. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit op een speciale kruk.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit op een speciale kruk.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit gehurkt.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit gehurkt.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.

Bevalling in een ziekenhuis of geboortehuis

Een vroedvrouw onthaalt u.

De vroedvrouw:

 • Registreert de weeën en de hartslag van de foetus met een monitor;
 • Doet een onderzoek via de vagina;
 • Beantwoordt al uw vragen tijdens de arbeid.

Een gynaecoloog wordt op de hoogte gebracht van uw naderende bevalling. 

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. 

Als de opening van de vagina niet breed genoeg is, geeft de gynaecoloog met een schaar een knipje in de huid tussen de vagina en de aars (perineum). Soms scheurt de huid vanzelf. De gynaecoloog hecht het scheurtje. 

De baby komt uit de vagina. De navelstreng wordt doorgeknipt.

10 tot 30 minuten na de bevalling komt de moederkoek uit de vagina naar buiten.  

De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De moederkoek komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling.
De moederkoek komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling.

Bevalling thuis

Als u thuis wilt bevallen, bespreek dit met uw dokter en vroedvrouw. Als er geen duidelijke risico’s zijn, kunt u thuis bevallen. Uw gynaecoloog of vroedvrouw zal u tijdens de bevalling begeleiden.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Mamia
Një mami ndihmon gratë shtatzëna para, gjatë dhe pas lindjes. Gjeni një mami në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Kujdes para lindjes falas
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Kujdes para lindjes falas
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Kujdes para lindjes falas
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86