Забременяване, ако имате ХИВ

Лице с ХИВ може да забременее по естествен път и да има деца без ХИВ.

Забременяване по естествен път

При определени условия е възможно да имате полово сношение без презерватив с вашия стабилен партньор (стабилна връзка), който няма ХИВ:

 • Ако в продължение на най-малко 6 месеца количество ХИВ във вашата кръв (концентрация на вируса в кръвта) не може повече да бъде открито. Ако взимате правилно вашите лекарства всеки ден, концентрацията на вируса намалява. След няколко месеца признаците на вируса често не могат вече да бъдат открити в теста, и
 • Ако концентрацията на вируса в кръвта е проверена преди по-малко от 6 месеца, и
 • Ако вие или вашият партньор нямате друга БППП и лигавицата на устата ви, ануса, пениса или влагалището не е разкъсана.

Разговаряйте с лекар и с вашия партньор, ако искате полово сношение без презерватив.

Жена разговаря с лекар.
Жена разговаря с лекар.
Двойка разговаря.
Двойка разговаря.

Ако не е възможно забременяване по естествен път

Ако не е възможно да забременеете по естествен път, има още една възможност:

Ако мъжът има ХИВ

ХИВ вирусът се съдържа в семенната течност на мъжа.

 • Лекарят може да “измие” семенната течност, за да премахне вируса.
 • Лекарят вкарва измитата семенна течност в матката на жената със спринцовка.

Ако жената има ХИВ

 • В яйцеклетката няма вирус.
 • Лекарят вкарва семенната течност на мъжа в матката със спринцовка.

Бременност и ХИВ

Бременната жена с ХИВ трябва да взима лекарства по време на бременността и при раждането. В този случай повече от 99% от децата се раждат без ХИВ.

В повечето случаи жена с ХИВ може да роди по естествен път. Лекарят взима решение дали жената да роди по естествен път, или да й бъде направено цезарово сечение.

След раждането на бебето се дават лекарства.

В майчиното мляко има ХИВ вирус. Това означава, че майката не може да кърми. Има други начини да изградите близка връзка с вашето дете.

Бременната жена с ХИВ трябва да взима лекарства по време на бременността и при раждането.
Бременната жена с ХИВ трябва да взима лекарства по време на бременността и при раждането.
В повечето случаи жена с ХИВ може да роди по естествен път.
В повечето случаи жена с ХИВ може да роди по естествен път.
В някои случаи лекарят решава, че цезаровото сечение е по-добрият вариант.
В някои случаи лекарят решава, че цезаровото сечение е по-добрият вариант.
След раждането на бебето се дават лекарства.
След раждането на бебето се дават лекарства.
Майката не може да кърми детето си.
Майката не може да кърми детето си.
Вместо това майката храни детето си с биберон.
Вместо това майката храни детето си с биберон.

Zwanger worden met hiv

Iemand met hiv kan zwanger worden via de natuurlijke weg en kinderen krijgen die geen hiv hebben.

Natuurlijk zwanger worden

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom geslachtsgemeenschap te hebben met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading) sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord. Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, daalt de virale lading. Na enkele maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord in een test, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd, en
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, aars, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een dokter en uw partner wanneer u geslachtsgemeenschap wilt hebben zonder condoom.

Vrouw praat met een dokter.
Vrouw praat met een dokter.
Koppel praat.
Koppel praat.

Als natuurlijk zwanger worden niet mogelijk is

Als het niet mogelijk is om op een natuurlijke manier zwanger te worden, is er een andere optie:

Als de man hiv heeft 

Het hiv-virus zit in het sperma van de man.

 • Een dokter kan het sperma ‘wassen’ en zo het virus verwijderen. 
 • De dokter brengt het gewassen sperma in de baarmoeder van de vrouw met een spuit. 

Als de vrouw hiv heeft

 • Er zit geen virus in de eicel
 • Een dokter brengt het sperma van de man in de baarmoeder met een spuit.

Zwangerschap en hiv

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling. Als dit gebeurt, wordt meer dan 99% van de baby’s zonder hiv geboren. 

In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen. De dokter beslist of de vrouw natuurlijk bevalt of met een keizersnede.

De baby krijgt medicijnen na de geboorte. 

Het hiv-virus zit in de moedermelk. De moeder mag daarom geen borstvoeding geven. Er zijn andere manieren om een band met uw baby op te bouwen.

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven.
De moeder mag geen borstvoeding geven.
De moeder geeft de baby flesvoeding in de plaats.
De moeder geeft de baby flesvoeding in de plaats.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

AZ Sint-Jan
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
050 45 23 20, 050 45 23 12
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
04 366 77 86
Helpcenter ITG
Помощ при ХИВ и проблеми, свързани със сексуалното здраве. Безплатно и анонимно тестване за БППП и ХИВ.
03 216 02 88
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Institute of Tropical Medicine (Институт по тропически болести) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за БППП и ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
011 30 94 85
UCL Namur
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
081 42 20 81
UZA
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Университетска болница в Антверпен) – тестове за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
03 821 51 53
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel (Университетска болница в Брюксел) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 477 60 01
UZ Gent - ARC
Universitair Ziekenhuis Gent (Университетска болница в Гент) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
09 332 23 50
UZ Leuven - ARC
Universitair Ziekenhuis Leuven (Университетска болница в Льовен) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
016 34 44 88
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Университетска болница Saint-Luc) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 764 19 02
Ziekenhuis Oost-Limburg
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ при ХИВ
089 32 55 32