Lindje kirurgjikale (operacioni cezarian)

Një lindje kirurgjikale gjithashtu është quajtur operacion cezarian. Gjatë një lindje kirurgjikale mjeku bën një prerje në barkun e nënës për të nxjerrë jashtë foshnjën.

Më shpesh operacioni cezarian është planifikuar. Në këtë rast, ju e dini tashmë që do të bëhet një operacion cezarian para se të jeni në dhimbjet e lindjes.

Lindje kirurgjikale: mjek duke kryer një operacion cezarian

Operacioni cezarian: operacioni

Një operacion cezarian ndodh si vijon:

Ju jeni pranuar në spital në mëngjes. Ju duhet të keni mbajtur kreshmë (asnjë ushqim ose ujë ) për të paktën 6 orë. Ju përgatiteni për operacion. Për shembull: vishni një fustan spitali dhe hiqni gjithë bizhuteritë dhe tualetin.

Mjeku ju bën një anestetik epidural. Ky është një injeksion në fund të kurrizit. Injeksioni mund t’ju bëhet ndërkohë që jeni ulur ose shtrirë.

Gjatë lindjes, partneri juaj ose person tjetër sipas zgjedhjes tuaj mund të qëndrojë me ju. Mjeku bën një prerje në bark, tamam mbi qimet pubike. Ju nuk ndjeni ndonjë dhimbje, por ju mund të ndjeni se jeni duke u operuar.

Mjeku nxjerr jashtë foshnjën tuaj. Operacioni i plotë zgjat deri në 1 orë.
Kordoni i kërthizës është prerë.

Nëse kryeni një operacion cezarian urgjent:

  • Ju do të merrni një anestetik të përgjithshëm në vend të një anestetiku epidural (lokal).
  • Ju nuk mund të jeni e shoqëruar nga partneri juaj ose person tjetër.
Mjeku duke i bërë një gruaje shtatzënë një anestetik epidural.

Keizersnede (bevalling met operatie)

Een bevalling met een operatie wordt keizersnede genoemd. Bij een keizersnede maakt de gynaecoloog een snee in de buik van de moeder om de baby te verlossen.

Meestal is de keizersnede gepland. In dat geval weet u dat het een keizersnede zal zijn voordat u aan de arbeid begint. 

Dokter voert een keizersnede uit.

Keizersnede: de operatie

Een geplande keizersnede gebeurt zo:

U wordt ’s ochtends opgenomen in het ziekenhuis. U moet minstens 6 uur nuchter zijn (geen eten of drinken). U maakt zich klaar voor de operatie. Bijvoorbeeld: u trekt een operatiehemd aan, doet uw juwelen uit en verwijdert make-up.

De dokter geeft u epidurale verdoving. Dit is een injectie in de onderrug. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.

Dokter geeft een zwangere vrouw epidurale verdoving.

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. De gynaecoloog maakt een snee in uw buik, boven uw schaambeen. U voelt geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt geopereerd.

De dokter haalt de baby naar buiten. De hele operatie duurt maximaal 1 uur. 
De navelstreng wordt daarna doorgeknipt.  

Bij een keizersnede in een noodsituatie:  

  • krijgt u algemene verdoving in plaats van epidurale (lokale) verdoving;
  • mag niemand u vergezellen.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Mamia
Një mami ndihmon gratë shtatzëna para, gjatë dhe pas lindjes. Gjeni një mami në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Kujdes para lindjes falas
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Kujdes para lindjes falas
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Kujdes para lindjes falas
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86