Keizersnede (bevalling met operatie)

Een bevalling met een operatie wordt keizersnede genoemd. Bij een keizersnede maakt de gynaecoloog een snee in de buik van de moeder om de baby te verlossen.

Meestal is de keizersnede gepland. In dat geval weet u dat het een keizersnede zal zijn voordat u aan de arbeid begint. 

Dokter voert een keizersnede uit.

Keizersnede: de operatie

Een geplande keizersnede gebeurt zo:

U wordt ’s ochtends opgenomen in het ziekenhuis. U moet minstens 6 uur nuchter zijn (geen eten of drinken). U maakt zich klaar voor de operatie. Bijvoorbeeld: u trekt een operatiehemd aan, doet uw juwelen uit en verwijdert make-up.

De dokter geeft u epidurale verdoving. Dit is een injectie in de onderrug. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.

Dokter geeft een zwangere vrouw epidurale verdoving.

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. De gynaecoloog maakt een snee in uw buik, boven uw schaambeen. U voelt geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt geopereerd.

De dokter haalt de baby naar buiten. De hele operatie duurt maximaal 1 uur. 
De navelstreng wordt daarna doorgeknipt.  

Bij een keizersnede in een noodsituatie:  

  • krijgt u algemene verdoving in plaats van epidurale (lokale) verdoving;
  • mag niemand u vergezellen.

Surgical delivery (caesarean section)

Surgical delivery is also called caesarean section. During a surgical delivery, the doctor makes an incision in the mother’s belly to take out the baby.

A caesarean section is usually planned. In this case, you already know that it is going to be a caesarean section before you go into labour.

Doctor performing a caesarian section.

Caesarian section: the operation

A caesarian section takes place as follows:

You are admitted to hospital in the morning. You must have been fasting (no food or drink) for at least 6 hours. You prepare for surgery. For instance: you put on a surgical gown, take off jewellery and remove your make-up.

The doctor will give you an epidural anaesthetic. This is an injection in the lower back. The injection can be given while you are sitting or lying.

Doctor giving a pregnant woman an epidural anaesthetic.

During delivery, your partner or another person of your choice can stay with you. The doctor makes an incision in your belly, just above the pubic hair. You do not feel any pain, but you can feel that you are being operated on.

The doctor takes out your baby. The entire operation takes up to 1 hour.
Then the umbilical cord is cut.

If you have an emergency caesarean section:

  • you will have a general anaesthetic instead of an epidural (local) anaesthetic;
  • nobody can accompany you.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.
Vroedvrouw
Een vroedvrouw helpt zwangere vrouwen voor, tijdens en na de bevalling. Vindt een vroedvrouw in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Aquarelle
Prenatale en postnatale zorg voor vrouwen die naar België zijn geëmigreerd
02 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Gratis prenatale zorg
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Gratis prenatale zorg
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Gratis prenatale zorg
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Kind en Gezin
Begeleiding van (toekomstige) ouders met informatie, praktische tips en medische opvolging tot het kind 3 jaar is. De diensten zijn gratis.
078 150 100
De Kraamtuin
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
02 229 25 58, 0478 88 11 86