زایمان با جراحی (سزارین)

زایمانِ با جراحی عمل سزارین نیز نامیده می شود. هنگام زایمان با جراحی، دکتر برای به دنیا آوردن کودک، برشی در شکم مادر ایجاد می کند.

در اکثر مواقع، عمل های سزارین را پیشاپیش اعلام می کنند. به این ترتیب شما قبل از وضع حمل می دانید که سزارین می شوید.

زایمان با جراحی: دکتر در حال انجام عمل سزارین

سزارین: عمل جراحی

سزارین به ترتیب زیر انجام می شود:

صبح به بیمارستان مراجعه می کنید. باید حداقل به مدت 6 ساعت چیزی (نه غذا و نه نوشیدنی) نخورده باشید. برای عمل آماده می شوید.برای مثال: لباس مخصوص بیمارستان را می پوشید و جواهرات خود را در می آورید و آرایش خود را پاک می کنید.

دکتر یک ماده برای بی حسی موضعی به شما تزریق می کند. این تزریق در قسمت تحتانی کمر انجام می شود . این تزریق را خوابیده یا نشسته نیز می توان انجام داد.

طی زایمان، شریک شما یا هر شخص دیگری به انتخابخودتان می تواند در کنارتان بماند. دکتر برشی روی شکم درست بالای موی زهار ایجاد می کند. هیچ دردی احساس نمی کنید، اما احساس می کنید که عملی روی شما در حال انجام است.

دکتر نوزاد شما را خارج می کند. کل این جراحی نهایتاَ 1 ساعت طول می کشد.
بعد از تولد، بند ناف بریده می شود.

اگر سزارین شما اورژانسیباشد:

  • به جای بی حسی اپیدورال (موضعی)، بیهوشی عمومی خواهید داشت.
  • در این حالت شریکتان یا شخصی دیگر نمی تواند همراه شما باشد.
دکتر در حال تزریق ماده  بی حسی موضعی به یک زن باردار

Keizersnede (bevalling met operatie)

Een bevalling met een operatie wordt keizersnede genoemd. Bij een keizersnede maakt de gynaecoloog een snee in de buik van de moeder om de baby te verlossen.

Meestal is de keizersnede gepland. In dat geval weet u dat het een keizersnede zal zijn voordat u aan de arbeid begint. 

Dokter voert een keizersnede uit.

Keizersnede: de operatie

Een geplande keizersnede gebeurt zo:

U wordt ’s ochtends opgenomen in het ziekenhuis. U moet minstens 6 uur nuchter zijn (geen eten of drinken). U maakt zich klaar voor de operatie. Bijvoorbeeld: u trekt een operatiehemd aan, doet uw juwelen uit en verwijdert make-up.

De dokter geeft u epidurale verdoving. Dit is een injectie in de onderrug. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.

Dokter geeft een zwangere vrouw epidurale verdoving.

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. De gynaecoloog maakt een snee in uw buik, boven uw schaambeen. U voelt geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt geopereerd.

De dokter haalt de baby naar buiten. De hele operatie duurt maximaal 1 uur. 
De navelstreng wordt daarna doorgeknipt.  

Bij een keizersnede in een noodsituatie:  

  • krijgt u algemene verdoving in plaats van epidurale (lokale) verdoving;
  • mag niemand u vergezellen.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.
ماما
یک ماما قبل از بارداری، در طول بارداری، هنگام زایمان و بعد از وضع حمل به زنان کمک می کند. در همسایگیِ خود یک ماما بیابید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Aquarelle
خدمات دوره بارداری و پس از تولد برای زنانی که به بلژیک مهاجرت کردند
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Kind en Gezin
کمک به والدین (والدین آینده) با ارائه اطلاعات، نکات عملی و جلسات پیگیری پزشکی تا زمانی 3 سالگی کودک. خدمات رایگان هستند.
078 150 100
De Kraamtuin
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 40 77 20 016
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 0 11 238 03
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
09 265 09 44
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن:86 11 88 0478 ، 58 25 229 02