Labour

Process before delivery. During labour a woman has contractions and the entrance to the uterus (cervix) opens up. When the entrance is large enough, the baby can be born.

Arbeid

Proces voor de bevalling. Tijdens de arbeid heeft de vrouw weeën en opent de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals). Wanneer de ingang voldoende open is, kan de vrouw bevallen.