Doctor is giving an injection in a woman's upper arm

Injection

When you have an injection, fluid (for example medicine or a liquid drug) is put into your body using a hypodermic needle. You may have an injection into a vein or into the muscle in your arm, or into the muscle of your thigh or buttock.

Injectie

Als u een injectie krijgt, wordt een vloeistof in uw lichaam gespoten met een injectienaald. De vloeistof kan bijvoorbeeld een medicijn of vloeibare drug zijn. U kunt een injectie in een ader of een spier in uw arm krijgen, of in een spier van uw dij of bil.

Standard: Injectie
Neutral: Inspuiting, prik