Хирургическо раждане (цезарово сечение)

Хирургическото раждане се нарича още цезарово сечение. При хирургическото раждане лекарят прави разрез в корема на майката, за да извади бебето.

В повечето случаи цезаровото сечение е планирано. В такъв случай вие вече знаете, че ще ви бъде направено цезарово сечение, преди да настъпят родилните мъки.

Хирургическо раждане: лекар извършва цезарово сечение

Цезарово сечение: операцията

Цезаровото сечение става по следния начин:

Приемат ви в болницата на сутринта. Трябва да сте постили (без храна или напитки) за период от поне 6 часа. Подготвяте се за операция. Например: обличате си болничен халат и сваляте бижутата и грима.

Лекарят ви поставя епидурална упойка. Това се прави с инжекция в кръста. Инжекцията може да се постави в седнало или легнало положение.

При раждане вашият партньор или друго лице по ваш избор могат да останат с вас. Лекарят прави разрез в корема непосредствено над срамното окосмяване. Вие не чувствате никаква болка, но може да усетите, че ви се прави операция.

Лекарят изважда вашето бебе. Цялата операция продължава най-много 1 час.
Пъпната връв се прерязва.

Ако сте подложена на спешно цезарово сечение:

  • Ще ви бъде поставена обща упойка вместо епидурална (местна) упойка.
  • Не може да ви придружава вашият партньор или друго лице.
Лекар поставя на бременна жена епидурална упойка

Keizersnede (bevalling met operatie)

Een bevalling met een operatie wordt keizersnede genoemd. Bij een keizersnede maakt de gynaecoloog een snee in de buik van de moeder om de baby te verlossen.

Meestal is de keizersnede gepland. In dat geval weet u dat het een keizersnede zal zijn voordat u aan de arbeid begint. 

Dokter voert een keizersnede uit.

Keizersnede: de operatie

Een geplande keizersnede gebeurt zo:

U wordt ’s ochtends opgenomen in het ziekenhuis. U moet minstens 6 uur nuchter zijn (geen eten of drinken). U maakt zich klaar voor de operatie. Bijvoorbeeld: u trekt een operatiehemd aan, doet uw juwelen uit en verwijdert make-up.

De dokter geeft u epidurale verdoving. Dit is een injectie in de onderrug. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.

Dokter geeft een zwangere vrouw epidurale verdoving.

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. De gynaecoloog maakt een snee in uw buik, boven uw schaambeen. U voelt geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt geopereerd.

De dokter haalt de baby naar buiten. De hele operatie duurt maximaal 1 uur. 
De navelstreng wordt daarna doorgeknipt.  

Bij een keizersnede in een noodsituatie:  

  • krijgt u algemene verdoving in plaats van epidurale (lokale) verdoving;
  • mag niemand u vergezellen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Гинеколог
В Белгия можете да си запишете част директно при гинеколога, без да ви е необходимо направление от семейния лекар. Вашият семеен лекар обаче може да ви помогне да намерите гинеколог.
Акушерка
Акушерката помага на бременните жена преди, по време на и след раждане. Намерете акушерка във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Безплатни предродилни грижи
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Безплатни предродилни грижи
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Безплатни предродилни грижи
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Kind en Gezin
Съдействие за (бъдещи) родители с информация, практически съвети и медицинско проследяване до 3-годишна възраст на детето. Услугите са безплатни.
078 150 100
De Kraamtuin
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
02 229 25 58, 0478 88 11 86