Пъпната връв се реже след раждане на детето

Пъпна връв

Вид тръбовиден орган, който свързва плода с плацентата. Пъпната връв транспортира хранителните вещества и продуктите на отделяне до и от плацентата. След раждане пъпната връв се реже.

Navelstreng

Soort buis die de foetus met de moederkoek verbindt. De navelstreng transporteert voedingsstoffen en afvalstoffen van en naar de moederkoek. Na de geboorte wordt de navelstreng doorgeknipt.