Mjek duke vaksinuar një grua në parakrah

Vaksina

Ilaç i injektuar nga një mjek ose infermier. Një vaksinë parandalon prekjen tuaj nga disa infeksione, si p.sh. HPV ose hepatiti B.

Vaccin

Medicijn dat de dokter of verpleger inspuit. Een vaccin voorkomt dat u bepaalde infecties krijgt, zoals HPV of hepatitis B.