Естествено раждане

При естественото раждане детето се ражда през влагалището на майката. Едно естествено раждане продължава между 12 и 18 часа при първо дете. Второто раждане обикновено протича за по-кратко време.

Преди да се роди детето, майката има контракции. Мускулите в матката се свиват.

Естествено раждане: жена ражда своето дете

Контракции

Контракциите разтварят шийката (входа на матката). Когато входът се разшири достатъчно, детето може да се роди.

Жена с контракции
Жена с контракции
Бременна жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи с детето във вътрешността на матката.
Бременна жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи с детето във вътрешността на матката.
Шийката, входът към матката, се разтваря при контракции.
Шийката, входът към матката, се разтваря при контракции.
Шийката е разширена.
Шийката е разширена.
Шийката се е разширила достатъчно, за да се роди детето.
Шийката се е разширила достатъчно, за да се роди детето.

За да намалите болките при контракции, можете:

 • Да се движите;
 • Да приложите дихателни техники;
 • Да се изкъпете, за да се отпуснете;
 • Да си послужите с помощни средства като гореща възглавница или въртящо се кресло;
 • Да поискате епидурална (местна) упойкаинжекция в кръста, ако раждате в болница или родилен дом. Инжекцията може да се постави в седнало или легнало положение.
Жена облекчава болката по време на раждане: тя седи на специален стол.
Жена облекчава болката по време на раждане: тя седи на специален стол.
Жена облекчава болката по време на раждане: тя стои приведена.
Жена облекчава болката по време на раждане: тя стои приведена.
Лекар поставя епидурална (местна) упойка: инжекция в кръста, за да намалеят болките при контракции.
Лекар поставя епидурална (местна) упойка: инжекция в кръста, за да намалеят болките при контракции.

Раждане в болница или родилен дом

Приема ви акушерка.

Акушерката:

 • Отчита контракциите и сърдечните тонове на плода с монитор;
 • Прави вагинален преглед;
 • Отговаря на всички ваши въпроси по време на родителните мъки.

Гинекологът получава информация за предстоящото ви раждане.

При раждане вашият партньор или друго лице по ваш избор могат да останат с вас.

Ако отворът на влагалището не е достатъчно широк за раждане, лекарят прави малък разрез с ножици в тъканта между влагалището и ануса (перинеума). В някои случаи тъканта се разкъсва спонтанно.

Детето излиза от влагалището. Пъпната връв се прерязва.

От 10 до 30 минути след раждането плацентата се отделя от тялото ви.

Баща прерязва пъпната връв на детето
Баща прерязва пъпната връв на детето
Плацентата се отделя от тялото на жената от 10 до 30 минути след раждане.
Плацентата се отделя от тялото на жената от 10 до 30 минути след раждане.

Раждане вкъщи

Ако желаете да родите вкъщи, консултирайте се с вашия лекар и акушерка. В случай че няма очевидни рискове, може да родите вкъщи. Вашият гинеколог или акушерка ще дават напътствия при раждане.

Natuurlijke bevalling

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby geboren via de vagina van de moeder. Een natuurlijke bevalling duurt gemiddeld tussen 12 en 18 uur bij het 1ste kind. Een 2de bevalling duurt meestal minder lang.

Voor de baby geboren wordt, krijgt de moeder weeën. De spieren in de baarmoeder trekken samen. Wanneer u regelmatig weeën heeft, vertrekt u naar het ziekenhuis. De weeën zijn regelmatig wanneer ze om de 5 tot 10 minuten komen, gedurende minstens 1 uur.

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Weeën

De weeën zorgen ervoor dat de baarmoederhals (de ingang van de baarmoeder) zich opent. Wanneer de baarmoederhals ver genoeg open is, bent u klaar om te bevallen.

Vrouw heeft weeën.
Vrouw heeft weeën.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoederhals, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoederhals, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De baarmoederhals is breder.
De baarmoederhals is breder.
Wanneer de baarmoederhals ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Wanneer de baarmoederhals ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.

Om de pijn tijdens de weeën te verzachten kunt u:

 • rondwandelen;
 • ademhalingstechnieken toepassen;
 • een bad of douche nemen om te ontspannen; 
 • hulpmiddelen zoals een warm kussen of een zitbal gebruiken; 
 • een epidurale (lokale) verdoving vragen (een injectie) in de onderrug, als u bevalt in een ziekenhuis of geboortehuis. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit op een speciale kruk.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit op een speciale kruk.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit gehurkt.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit gehurkt.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.

Bevalling in een ziekenhuis of geboortehuis

Een vroedvrouw onthaalt u.

De vroedvrouw:

 • Registreert de weeën en de hartslag van de foetus met een monitor;
 • Doet een onderzoek via de vagina;
 • Beantwoordt al uw vragen tijdens de arbeid.

Een gynaecoloog wordt op de hoogte gebracht van uw naderende bevalling. 

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. 

Als de opening van de vagina niet breed genoeg is, geeft de gynaecoloog met een schaar een knipje in de huid tussen de vagina en de aars (perineum). Soms scheurt de huid vanzelf. De gynaecoloog hecht het scheurtje. 

De baby komt uit de vagina. De navelstreng wordt doorgeknipt.

10 tot 30 minuten na de bevalling komt de moederkoek uit de vagina naar buiten.  

De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De moederkoek komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling.
De moederkoek komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling.

Bevalling thuis

Als u thuis wilt bevallen, bespreek dit met uw dokter en vroedvrouw. Als er geen duidelijke risico’s zijn, kunt u thuis bevallen. Uw gynaecoloog of vroedvrouw zal u tijdens de bevalling begeleiden.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Гинеколог
В Белгия можете да си запишете част директно при гинеколога, без да ви е необходимо направление от семейния лекар. Вашият семеен лекар обаче може да ви помогне да намерите гинеколог.
Акушерка
Акушерката помага на бременните жена преди, по време на и след раждане. Намерете акушерка във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Безплатни предродилни грижи
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Безплатни предродилни грижи
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Безплатни предродилни грижи
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Kind en Gezin
Съдействие за (бъдещи) родители с информация, практически съвети и медицинско проследяване до 3-годишна възраст на детето. Услугите са безплатни.
078 150 100
De Kraamtuin
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
02 229 25 58, 0478 88 11 86