Женски външни полови органи с обозначение на ануса

Анус

Отвор в задната част на тялото, от който се освобождават faeces изпражненията.

Aars

Opening tussen de billen waarlangs de stoelgang het lichaam verlaat.

Стандартен термин: Aars
Неутрален: Anus