زایمان طبیعی

هنگام زایمان طبیعی، نوزاد از طریق واژن زن متولد می شود. یک زایمان طبیعی بین 12 و 18 ساعت برای اولین فرزند طول می کشد. دومین زایمان معمولاً کمتر طول می کشد.

قبل از تولد نوزاد، مادر دچار دردانقباض می شود.چون ماهیچه های رحم منقبض می شوند.

زایمان طبیعی: زنی در حال تولد نوزادش

انقباضات

انقباضات باعث باز شدن گردن رحم می شوند (ورودی رحم) وقتی دهانه به اندازه کافی باز شد، نوزاد متولد می شود.

زنی که انقباضات رحمی دارد
زنی که انقباضات رحمی دارد
زنی باردار ایستاده. تأکید روی اندام جنسی داخلی با جنین درون رحم است.
زنی باردار ایستاده. تأکید روی اندام جنسی داخلی با جنین درون رحم است.
گردن رحم، ورودی رحم در طول انقباضات باز است.
گردن رحم، ورودی رحم در طول انقباضات باز است.
گردن رحم بازتر می شود.
گردن رحم بازتر می شود.
گردن رحم به حدی باز می شود که نوزاد بتواند از آن جا متولد شود.
گردن رحم به حدی باز می شود که نوزاد بتواند از آن جا متولد شود.

برای تسکین درد در طول انقباضات رحمی می توانید:

 • در اطراف حرکت کنید؛
 • از تکنیک های تنفس استفاده کنید؛
 • استحمام کرده و استراحت کنید؛
 • از کمک هایی مثل کیسه آب گرم یا یک صندلی توپی استفاده کنید؛
 • درخواست بی حسی اپیدورال (موضعی) کنید.این یکتزریق در قسمت پایین کمر است که آن را در صورت زایمان در بیمارستان یا یک مرکز زایمان. در حالت خوابیده یا نشسته می توان انجام داد.
زنی رها شده از درد زایمان: او روی صندلی مخصوص نشسته است.
زنی رها شده از درد زایمان: او روی صندلی مخصوص نشسته است.
زنی رها شده از درد زایمان: او دولا شده است.
زنی رها شده از درد زایمان: او دولا شده است.
پزشک در حال تزریق بی حسی اپیدروال (موضعی): تزریق در قسمت پایینی کمر برای تسکین درد در طول انقباضات.
پزشک در حال تزریق بی حسی اپیدروال (موضعی): تزریق در قسمت پایینی کمر برای تسکین درد در طول انقباضات.

زایمان در بیمارستان یا مرکز زایمان

یک ماما به استقبال شما می آید.

ماما:

 • انقباضات و صداهای قلب جنین را با یک مانیتور ثبت می کند.
 • واژن را معاینه می کند؛
 • در طول وضع حمل و درد زایمان، به همه سؤالات شما پاسخ می دهد.

زایمان قریب الوقوع شما به یک متخصص زنان اطلاع داده می شود.

در طول زایمان، شریک یا شخص دیگری به انتخاب شما می تواند در کنارتان بماند.

اگر سوراخ واژن برای زایمان به اندازه کافی باز نشده باشد، پزشک شکاف کوچکی با قیچی در بافت بین واژن و مقعد (پرینه) ایجاد می کند. برخی اوقات بافت خود به خود شکافته می شود.

نوزاد از واژن متولد می شود. بعد از تولد، بند ناف بریده می شود.

10 تا 30 دقیقه بعد از زایمان، جفت از بدن خارج می شود.

پدری در حال جدا کردن بند ناف از نوزاد
پدری در حال جدا کردن بند ناف از نوزاد
جفت 10 تا 30 دقیقه پس از زایمان از بدن مادر خارج می شود.
جفت 10 تا 30 دقیقه پس از زایمان از بدن مادر خارج می شود.

زایمان در خانه

اگر مایلید در خانه زایمان کنید، با پزشک و مامایتان صحبت کنید. اگر ریسکی مشخص وجود نداشته باشد، می توانید در خانه زایمان کنید. متخصص زنان یا ماما در طول زایمان شما را راهنمایی می کند.

Natuurlijke bevalling

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby geboren via de vagina van de moeder. Een natuurlijke bevalling duurt gemiddeld tussen 12 en 18 uur bij het 1ste kind. Een 2de bevalling duurt meestal minder lang.

Voor de baby geboren wordt, krijgt de moeder weeën. De spieren in de baarmoeder trekken samen. Wanneer u regelmatig weeën heeft, vertrekt u naar het ziekenhuis. De weeën zijn regelmatig wanneer ze om de 5 tot 10 minuten komen, gedurende minstens 1 uur.

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Weeën

De weeën zorgen ervoor dat de baarmoederhals (de ingang van de baarmoeder) zich opent. Wanneer de baarmoederhals ver genoeg open is, bent u klaar om te bevallen.

Vrouw heeft weeën.
Vrouw heeft weeën.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoederhals, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoederhals, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De baarmoederhals is breder.
De baarmoederhals is breder.
Wanneer de baarmoederhals ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Wanneer de baarmoederhals ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.

Om de pijn tijdens de weeën te verzachten kunt u:

 • rondwandelen;
 • ademhalingstechnieken toepassen;
 • een bad of douche nemen om te ontspannen; 
 • hulpmiddelen zoals een warm kussen of een zitbal gebruiken; 
 • een epidurale (lokale) verdoving vragen (een injectie) in de onderrug, als u bevalt in een ziekenhuis of geboortehuis. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit op een speciale kruk.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit op een speciale kruk.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit gehurkt.
Een vrouw verlicht de pijn tijdens de bevalling: ze zit gehurkt.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.

Bevalling in een ziekenhuis of geboortehuis

Een vroedvrouw onthaalt u.

De vroedvrouw:

 • Registreert de weeën en de hartslag van de foetus met een monitor;
 • Doet een onderzoek via de vagina;
 • Beantwoordt al uw vragen tijdens de arbeid.

Een gynaecoloog wordt op de hoogte gebracht van uw naderende bevalling. 

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. 

Als de opening van de vagina niet breed genoeg is, geeft de gynaecoloog met een schaar een knipje in de huid tussen de vagina en de aars (perineum). Soms scheurt de huid vanzelf. De gynaecoloog hecht het scheurtje. 

De baby komt uit de vagina. De navelstreng wordt doorgeknipt.

10 tot 30 minuten na de bevalling komt de moederkoek uit de vagina naar buiten.  

De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De moederkoek komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling.
De moederkoek komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling.

Bevalling thuis

Als u thuis wilt bevallen, bespreek dit met uw dokter en vroedvrouw. Als er geen duidelijke risico’s zijn, kunt u thuis bevallen. Uw gynaecoloog of vroedvrouw zal u tijdens de bevalling begeleiden.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.
ماما
یک ماما قبل از بارداری، در طول بارداری، هنگام زایمان و بعد از وضع حمل به زنان کمک می کند. در همسایگیِ خود یک ماما بیابید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Aquarelle
خدمات دوره بارداری و پس از تولد برای زنانی که به بلژیک مهاجرت کردند
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Kind en Gezin
کمک به والدین (والدین آینده) با ارائه اطلاعات، نکات عملی و جلسات پیگیری پزشکی تا زمانی 3 سالگی کودک. خدمات رایگان هستند.
078 150 100
De Kraamtuin
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 40 77 20 016
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 0 11 238 03
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
09 265 09 44
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن:86 11 88 0478 ، 58 25 229 02