Риск

Възможност да се случи нещо неприятно, например възникване на заболяване.

Risico

Kans dat iets onaangenaams gebeurt. Bijvoorbeeld een ziekte.