Talking to a health professional

If you have questions about your sex life or relationship or if you have a problem, you can talk to various health professionals. For example: a doctor, nurse, gynaecologist, midwife, sexologist, therapist, psychologist.

If necessary, the health professional can refer you to a specialist. A psychologist/psychotherapist can help you if you are dealing with depression, living with HIV or have relationship problems.
Women can also go directly to a gynaecologist. For instance: for a pregnancy or vaginal infection.

A woman talking with a doctor

What to talk about with a health professional?

You can talk to a health professional about almost every intimate issue. For example:

How to talk with a health professional

If you want to talk with a health professional, these tips may be handy:

  • Think about the problem or question you want to discuss.
  • Think about what you want from the health professional. For instance: do you want advice, an STI test or a referral to a specialist?
  • Make it clear if the topic is difficult for you to talk about.
  • Describe your problem or question as specifically as possible. For example: "I am not able to get an erection."
  • You can take someone you trust with you, so that he/she can help you.

It often seems difficult to talk about intimate topics with a health professional, but this is part of their job. They know these topics well. There is no need to feel embarrassed.

Man talking with a health professional.

Privacy

Your privacy is respected when talking to a health professional. Professionals cannot share the information you tell them.

A health professional cannot share the information you tell him/her

Praten met een zorgverlener

Als u vragen heeft over uw seksleven of relatie of als u een probleem heeft, kunt u met verschillende zorgverleners praten, zoals een dokter, verpleger, gynaecoloog, vroedvrouw, seksuoloog, therapeut, psycholoog …

Indien nodig kan de zorgverlener u doorverwijzen naar een specialist. Een psycholoog/psychotherapeut kan u helpen als u kampt met een depressie, leeft met hiv, relatieproblemen heeft …
Vrouwen kunnen ook rechtstreeks naar een gynaecoloog gaan, bijvoorbeeld voor een zwangerschap, vaginale infectie

Een vrouw praat met een dokter

Waarover kunt u praten met een zorgverlener?

U kunt bijna elk intiem onderwerp bespreken met een zorgverlener. Voorbeelden hiervan zijn:

Hoe praten met een zorgverlener?

Als u met een zorgverlener wilt praten, kunnen de volgende tips handig zijn:

  • Denk na over het probleem of de vraag die u wilt bespreken.
  • Denk na over wat u wilt van de zorgverlener. Wilt u advies, een soa-test, een doorverwijzing naar een specialist…
  • Laat het duidelijk blijken als het u moeilijk vindt om over het onderwerp te praten.
  • Beschrijf het probleem of de vraag zo specifiek mogelijk. Bijvoorbeeld: "Ik kan geen erectie krijgen."
  • U kunt iemand die u vertrouwt meenemen zodat hij/zij u kan helpen.

Vaak lijkt het moeilijk om met een zorgverlener over een intiem onderwerp te praten, maar vergeet niet dat dit een deel uitmaakt van hun takenpakket. Zij zijn erg vertrouwd met deze onderwerpen. U hoeft zich dus zeker niet te schamen.

Man praat met een zorgverlener.

Privacy

Uw privacy wordt altijd gerespecteerd wanneer u met een zorgverlener praat. Professionele zorgverleners mogen de informatie die u hen vertelt niet delen met anderen.

Een zorgverlener mag de informatie die u hem/haar vertelt niet delen met anderen

More information or help needed?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Sexologist
Therapy for sexual problems. A sexologist looks for a solution through conversations with one or both partners. Find a sexologist in your neighbourhood:
Gynaecologist
In Belgium, you can make an appointment directly with the gynaecologist without a referral from your family doctor. However, your family doctor can help you find a gynaecologist.
Midwife
A midwife helps pregnant women before, during and after delivery. Find a midwife in your neighbourhood: