Taking care during pregnancy

Eating

Pay attention to what you eat.

 • Eat healthily: lots of fruit, vegetables and grains (potatoes and bread) and dairy products (milk and cheese);
 • Eat a lot of small portions per day instead of a few big meals (easier to digest);

  Some foods, soil, and dirty cat litter can contain germs that are dangerous for the foetus (risk of infection with toxoplasmosis and listeria):

 • Do not eat raw eggs;
 • Do not eat raw or smoked fish;
 • Do not eat raw or poorly cooked meat. Wash your hands after cutting raw meat;
 • Eat cheese and drink milk bought from the supermarket (no unpasteurised milk);
 • Wash raw fruit and vegetables very well;
 • Wear gloves if you work in the garden or clean out the cat box. Wash your hands afterwards.

Drinking

 • Drink sufficient water.
 • Do not drink too much coffee, tea or cola.
 • Do not drink alcohol.

Medicines, drugs and vitamins

 • Do not take any medicines without asking a doctor.
 • Do not smoke.
 • Do not take drugs.
 • Take the vitamin called “folic acid” during the first 3 months of pregnancy. Ask for it at a pharmacy. You can start taking this when you plan to get pregnant.

Exercise and outdoor living

 • Be active: walk, cycle, swim. etc.

 • Rest when you feel tired.

 • Stay out of the sun.

A pregnant woman walking.

Sex

Pregnant woman having sexual intercourse while sitting on top of the man.

Seeing a doctor

Make an appointment with a doctor to confirm your pregnancy. If you are pregnant, a doctor, gynaecologist or midwife will monitor you and the foetus during your entire pregnancy.

Doctor taking a blood sample from a woman to check if she is pregnant.

Zorg tijdens de zwangerschap

Eten

Let op wat u eet. 

 • Eet gezond: veel fruit, groenten en graanproducten (brood en aardappelen) en melkproducten (melk en kaas); 
 • Eet veel kleine porties per dag in plaats van een paar grote maaltijden (gemakkelijker om te verteren);

  Sommige voedingsmiddelen, aarde en vuile kattenbakvulling kunnen ziektekiemen bevatten die gevaarlijk zijn voor de foetus (risico op besmetting met toxoplasmose en listeria):
   

 • Eet geen rauwe eieren;
 • Eet geen rauwe of gerookte vis;
 • Eet geen rauw of half doorbakken vlees. Was uw handen nadat u rauw vlees heeft gesneden;
 • Eet kaas en drink melk van de supermarkt (geen rauwe melk); 
 • Maak fruit en groenten goed schoon;
 • Draag handschoenen als u in de tuin werkt of de kattenbak schoonmaakt. Was nadien uw handen.

Drinken

 • Drink genoeg water (1,5 - 2 liter per dag). 
 • Drink niet te veel koffie, thee en cola.
 • Drink geen alcohol.

Medicijnen, drugs en vitaminen

 • Neem geen medicijnen zonder toestemming van een dokter.
 • Rook niet.
 • Gebruik geen drugs.
 • Neem foliumzuur (= een vitamine) tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Vraag ernaar bij de apotheek of de drogisterij. U kunt dit al beginnen te nemen als u van plan bent om zwanger te worden.

Lichaamsbeweging en buitenleven

 • Blijf actief: wandel, fiets, zwem…

 • Rust als u zich moe voelt.

 • Blijf uit de zon.

Een zwangere vrouw wandelt.

Seks

Een zwangere vrouw heeft geslachtsgemeenschap terwijl ze bovenop de man zit.

Naar de dokter gaan

Maak een afspraak met een dokter om uw zwangerschap te bevestigen. Als u zwanger bent, zal een dokter, gynaecoloog of vroedvrouw u en de foetus opvolgen gedurende de hele zwangerschap.

Een dokter neemt een bloedstaal van een vrouw om na te gaan of ze zwanger is.

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Pharmacy
Shop where you can buy medicines. You can also receive advice here about medicines. Find a pharmacy in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
Aquarelle
Prenatal and postnatal care for women who migrated to Belgium
02 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Free prenatal care
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Free prenatal care
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Free prenatal care
078 150 100
Kind en Gezin
Assistance to (prospective) parents with information, practical tips and medical follow-up until the child is 3 years of age. Services are for free.
078 150 100
De Kraamtuin
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Information about a desire to have children, pregnancy, delivery, maternity care, breast-feeding and parenthood.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Midwife
A midwife helps pregnant women before, during and after delivery. Find a midwife in your neighbourhood:
ONE
Free social and medical monitoring during pregnancy and monitoring of the child. ONE works throughout French-speaking Belgium. Contact the local ONE branch: