Mbrojtja nga IST-të

Përdorimi i prezervativit

Për shumicën e IST-ve, mund ta ulni rrezikun e infeksionit:

Prezervativi

Përdorni një prezervativ për të mbrojtur veten tuaj dhe partnerin tuaj nga IST-të dhe HIV. Nëse nuk doni të përdorni prezervativ, flisni me një profesionist shëndeti rreth testeve për IST dhe testeve për HIV.

Ju mbroheni gjithashtu nga IST-të nëse ju dhe partneri juaj i rregullt (marrëdhënie e qëndrueshme), që të dy, keni rezultat negativ të testit për IST-të dhe nuk keni kontakt seksual me persona të tjerë. Nëse ju ose partneri juaj bëni seks me persona të tjerë, përdorni gjithmonë prezervativ.

Prezervativi ju mbron edhe nga shtatzënia e paplanifikuar. Ekzistojnë edhe metoda të tjera kontracepsioni.

Mënyra të tjera mbrojtje

Vaksinohuni kundër hepatitit B dhe HPV.
Vaksinohuni kundër hepatitit B dhe HPV.
Përdorni vetëm materialin tuaj të injeksionit ose material të ri.
Përdorni vetëm materialin tuaj të injeksionit ose material të ri.
Nëse jeni shtatzënë dhe keni një IST, pyesni një mjek për këshillë.
Nëse jeni shtatzënë dhe keni një IST, pyesni një mjek për këshillë.

Të flasësh me partnerin tuaj dhe një profesionist shëndeti

Nëse ju keni një IST, mund të infektoni dikë tjetër. Shkoni te mjeku.

Flisni me partnerin tuaj rreth kësaj dhe nxiteni të shkojë te një mjek. Në këtë mënyrë ju mbroni dhe veten tuaj. Nëse partneri juaj nuk trajtohet, mund të infektoheni përsëri nëse bëni seks pa prezervativ.

Mos bëni seks gjatë trajtimit tuaj ose përdorni një prezervativ për të ulur rrezikun e infektimit të partnerit tuaj.

Nëse keni bërë kohët e fundit seks me një person tjetër, paralajmërojeni edhe atë. Më pas, edhe ai person mund të bëjë testin dhe të marrë trajtim.

Pyesni një profesionist shëndeti për këshillë.

Çift duke folur.

Bescherming tegen soa's

Condoomgebruik

Voor de meeste soa’s kunt u het risico op besmetting verkleinen:

Gebruik een condoom om uzelf en uw partner te beschermen tegen soa’s en hiv. Als jullie geen condoom willen gebruiken, praat met een zorgverlener over soa-testen en hiv-testen.

U bent ook beschermd tegen soa’s als u en uw vaste partner (vaste relatie) allebei negatief zijn getest op soa's en geen seksueel contact hebben met anderen. Als u of uw partner seks met anderen heeft, gebruik dan altijd een condoom.

Het condoom beschermt u ook tegen een ongeplande zwangerschap. Er bestaan nog andere anticonceptiemiddelen.

Andere manieren om u te beschermen

Laat u vaccineren tegen hepatitis B en HPV.
Laat u vaccineren tegen hepatitis B en HPV.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.

Praten met uw partner en een zorgverlener

Als u een soa heeft kunt u anderen daarmee besmetten. Ga naar de dokter

Praat erover met uw partner en spoor hem/haar aan om ook naar een dokter te gaan. Zo beschermt u ook uzelf. Als uw partner niet behandeld is, kan die u opnieuw besmetten bij seks zonder condoom.

Vrij niet tijdens de behandeling of gebruik een condoom om het risico op infectie van uw partner te verminderen. 

Als u recent seks had met anderen, verwittig hen ook. Dan kunnen zij zich ook laten testen en behandelen.

Vraag een zorgverlener om advies. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Testim anonim dhe falas për HIV dhe IST
02 535 30 03
Helpcenter ITG
Ndihmë për virusin HIV dhe problemet me shëndetin seksual. Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV.
03 216 02 88
S clinic - UMC Sint-Pieter
Testim dhe trajtim për IST
02 535 37 32
Centre S (Sida Sol)
Testim për HIV dhe IST
04 287 67 00
Dokters van de wereld - Antwerpen
Kujdes mjekësor falas
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Kujdes mjekësor falas
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Kujdes mjekësor falas
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Shërbim për shëndetin seksual dhe reduktim të rrezikut) - testim anonim dhe falas për IST dhe HIV
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
AIDS-STI Charleroi-Mons - Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV
071 92 54 10
Farmacia
Dyqan ku mund të blini ilaçet. Aty mund të merrni këtu edhe këshilla për ilaçet. Gjeni një farmaci në lagjen tuaj: