Zgjebja

Një infeksion i lëkurës, i shkaktuar nga kafshë shumë të vockla (këpusha). Zgjebja shkakton shumë kruajtje, kryesisht në bark, organet seksuale, pëllëmbët e duarve dhe në lëkurën midis gishtave. Zgjebja mund të kurohet me një krem me tableta ose me pilula. Zgjebja mund të transmetohet nëpërmjet seksit (IST) dhe është infektuese. Zgjebja mund të transmetohet edhe nga kontakti i lëkurës me lëkurën.

 

Schurft

Infectie aan de huid veroorzaakt door kleine beestjes (mijten). Schurft geeft veel jeuk, vooral op de buik, geslachtsdelen, de handpalmen en de huid tussen de vingers. Een crème, tabletten of pillen kunnen schurft genezen. Schurft kan via seks worden overgedragen (soa) en is besmettelijk. Schurft kan ook worden overgedragen door huid-op-huidcontact.