Organi seksual

Organet që përdoren së pari për të bërë foshnje. Organet seksuale janë gjithashtu të rëndësishme për të provuar kënaqësi seksuale. Burrat dhe gratë kanë organe seksuale të dukshme dhe të padukshme (të brendshme). Organet seksuale të dukshme (të jashtme) janë, për shembull, penisi i një burri dhe buzët gjinore të një gruaje, dhe organet seksuale të padukshme (të brendshme) janë, për shembull, prostata e një burri dhe mitra e një gruaje.

Geslachtsdeel

Delen van het lichaam die gebruikt worden om een baby te maken. De geslachtsdelen zijn ook belangrijk voor seksueel plezier. Mannen en vrouwen hebben zichtbare (uitwendige) en onzichtbare (inwendige) geslachtsdelen. Zichtbare (uitwendige) geslachtsdelen zijn bijvoorbeeld: de penis van de man en de schaamlippen van de vrouw. Onzichtbare (inwendige) geslachtsdelen zijn bijvoorbeeld: de prostaat van de man en de baarmoeder van de vrouw.

Termi standard: Geslachtsdeel
Neutral: Geslachtsorgaan