Condoom

Het condoom is een anticonceptiemiddel. Het condoom is een dun rubber hoesje voor de penis. Het vangt het sperma van de man op bij een zaadlozing

Er bestaan condooms in allerlei maten, afhankelijk van de dikte van de penis. Zorg dat het condoom niet te strak of te los zit. 

Hoe een condoom aanbrengen

Breng een condoom aan voor penetratie. Doe het als volgt:

 • Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking. 
 • Scheur de verpakking open aan de inkeping. Gebruik geen schaar, mes of tanden en wees voorzichtig met lange nagels. U zou het condoom kunnen scheuren. 
 • Trek de voorhuid terug als de penis niet besneden is. Knijp het topje van het condoom dicht om plaats te laten voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis. De penis moet stijf zijn (erectie). 
 • Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt tijdens het vrijen. 
 • Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is.
 • Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt. 
 • Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak. 
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Knijp het topje van het condoom dicht om plaats te laten voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis.
Knijp het topje van het condoom dicht om plaats te laten voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis.
Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt.
Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt.
Het condoom is klaar voor gebruik.
Het condoom is klaar voor gebruik.
Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is.
Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is.
Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt.
Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt.
Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak.
Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak.

Gebruik het condoom maar 1 keer. 

Gebruik nooit 2 condooms tegelijk. De condooms zouden kunnen scheuren. 

Breng alleen glijmiddel op waterbasis aan op een condoom. 

Minder betrouwbaar bij fout gebruik

Bij correct gebruik is het condoom een zeer betrouwbaar anticonceptiemiddel. Maar het condoom wordt vaak niet gebruikt zoals hierboven uitgelegd. Dan is het condoom minder betrouwbaar. Ongeveer 18 vrouwen op 100 worden zwanger wanneer ze het condoom 1 jaar lang gebruiken bij geslachtsgemeenschap.

Minder betrouwbaar

Bescherming tegen hiv en soa's

Het condoom beschermt ook tegen hiv en vermindert het risico op besmetting met een soa

Het condoom en het vrouwencondoom zijn de enige anticonceptiemiddelen die u daartegen kunnen beschermen.

Samen verantwoordelijk

Beide partners zijn verantwoordelijk voor het gebruik van een condoom. Praat erover met uw partner.  

Koppel ligt in bed en praat over anticonceptie.

Een condoom bewaren

Een condoom bewaart u het best op een koele plaats. 

Steek een condoom niet in uw portefeuille. Dit kan het condoom beschadigen. Steek het condoom bijvoorbeeld in uw handtas of in de zak van uw jas of hemd.

Steek een condoom niet in uw portefeuille. Steek het condoom bijvoorbeeld in uw handtas of in de zak van uw jas of hemd.

Condooms kopen

U kunt condooms zonder voorschrift kopen in de apotheek en de supermarkt. Ze zijn soms ook te krijgen in andere winkels, cafés en nachtclubs en aan automaten. Ook via internet zijn condooms te koop.

Een condoom kost ongeveer € 0,30. Specialere condooms, bijvoorbeeld met een speciale smaak of ribbels, kunnen tot € 1 per stuk kosten.

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

Sommige organisaties bieden gratis condooms aan. Vraag het aan een van de zorgverleners onderaan deze pagina.

Wat kost het?

Condom

The condom is a method of contraception. The condom is a thin rubber sleeve for the penis. It catches the semen when a man ejaculates.

Condoms are available in different sizes, depending on the thickness of the penis. The condom should not be too tight or too loose.

How to put on a condom

Put on a condom before penetration. Do it in the following way:

 • Check that the expiry date has not yet passed. Only use condoms with the CE quality label on the wrapping.
 • Tear the pouch open at the incision. Do not open it with scissors, a knife or your teeth and be careful with long fingernails. The condom may tear.
 • Pull pack the foreskin if the penis is not circumcised. Squeeze the tip of the condom to leave room for the semen and put the condom on top of the penis. The penis should be hard (erection).
 • Make sure the rolled-up rim of the condom is on the outside. Roll down the condom over the entire penis so it does not slip off during sex.
 • After ejaculation, take the condom off the penis. Do this while the penis is still hard.
 • Hold the condom by the rim and make sure no semen spills out.
 • Tie the condom in a knot. This prevents semen from spilling out. Throw the used condom in a bin.
Check that the expiry date has not yet passed. Only use condoms with the CE quality label on the wrapping.
Check that the expiry date has not yet passed. Only use condoms with the CE quality label on the wrapping.
Tear the pouch open at the incision.
Tear the pouch open at the incision.
Squeeze the tip of the condom to leave room for the semen and put the condom on top of the penis.
Squeeze the tip of the condom to leave room for the semen and put the condom on top of the penis.
Make sure the rolled-up rim of the condom is on the outside. Roll down the condom over the entire penis so it does not slip off.
Make sure the rolled-up rim of the condom is on the outside. Roll down the condom over the entire penis so it does not slip off.
The condom is ready for use.
The condom is ready for use.
After ejaculation, take the condom off the penis. Do this while the penis is still hard.
After ejaculation, take the condom off the penis. Do this while the penis is still hard.
Hold the condom by the rim and make sure no semen spills out.
Hold the condom by the rim and make sure no semen spills out.
Tie the condom in a knot. This prevents semen from spilling out. Throw the used condom in a bin.
Tie the condom in a knot. This prevents semen from spilling out. Throw the used condom in a bin.

Only use the condom once.

Do not use 2 condoms at the same time. The condoms may tear.

Only use water-based lubricants on the condom.

Less reliable when used incorrectly

When a condom is used correctly, it is a very reliable method of contraception. However, the condom is often not used in the way explained above. In this case, the condom is less reliable. Around 18 in 100 women become pregnant when they use the condom for 1 year during sexual intercourse.

Less reliable

Protection against HIV and STIs

The condom also protects against HIV and reduces the risk of infection with an STI.

The condom and the female condom are the only methods of contraception that can protect you against these.

Responsible together

Both partners are responsible for using a condom. Talk with your partner about it.

Couple lying in bed and talking about contraception.

Storing a condom

You should store a condom in a cool place.

Do not put a condom in your wallet. This can damage the condom. Put the condom in your handbag, for example, or in the pocket of your coat or shirt.

Do not put a condom in your wallet. Put the condom in your handbag, for example, or in the pocket of your coat or shirt.

Buying condoms

You can buy condoms without a prescription at a pharmacy or supermarket. Sometimes you can also find them in other shops, bars and nightclubs or vending machines. You can also buy condoms on the internet.

A condom costs about 0.30 €. Special condoms, for example with a special flavour or ribs, can cost up to € 1 apiece.

Some health insurance funds repay part of the costs for contraception. Ask your health insurance fund about this.

Some organisations offer condoms for free. Ask one of the health professionals below.

What does it cost?

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Apotheek
Winkel waar u medicijnen kunt kopen. U krijgt er ook advies over medicijnen. Vind een apotheek in uw buurt: