Health

Feeling physically, mentally and socially well in your environment. Health is more than just not being ill.

Gezondheid

Zich lichamelijk, mentaal en sociaal goed voelen in zijn omgeving. Gezondheid is meer dan alleen maar 'niet ziek' zijn.