Good sex

There are no rules to define what is good sex and what is not. It varies from person to person.

Discuss with your partner how often, how long, where and how you have sex. Together you can find a sex life that you both enjoy. If necessary, you can also talk to a health professional.

Also talk about your limits. You do not have to do or like everything.

Couple talking in bed.

The frequency of sex changes in the course of a relationship. At some times, couples have sex more often than at others. This is normal.

Everybody’s desire for sex is different. Your sexual desire can also differ from one day to another depending on your mood, the atmosphere and your arousal.

Tevreden met uw seksleven

Er bestaan geen regels die bepalen wat goede en slechte seks is. Iedereen beleeft seks op een andere manier.

Bespreek met uw partner hoe vaak, hoe lang, waar en hoe jullie seks hebben. Zo kunnen jullie tot een seksleven komen waar beiden van genieten. U kunt, indien nodig, ook met een zorgverlener praten.

Praat met elkaar over jullie grenzen. U hoeft niet alles te doen of leuk te vinden. 

Koppel praat in bed.

Hoe vaak u vrijt verandert in de loop van een relatieKoppels hebben in sommige periodes meer seks dan in andere. Dit is normaal.

Het verlangen naar seks is bij iedereen anders. Uw seksueel verlangen kan ook elke dag anders zijn, afhankelijk van uw stemming, de sfeer of de mate van opwinding.  

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Sexologist
Therapy for sexual problems. A sexologist looks for a solution through conversations with one or both partners. Find a sexologist in your neighbourhood: