زندگی جنسی رضایت بخش

قانونی برای تعیین خوب یا بد بودن سکس وجود ندارد. این برای اشخاص مختلف، متفاوت است.

درباره تعداد دفعات سکس و طول مدت زمان آن، مکان و نحوه انجام سکس با شریکتان صحبت کنید. هر دو باهم می توانید دریابید که از چه نوع زندگیِ جنسی ای لذت می برید. در صورت لزوم، همچنین می توانید با یک کارشناسِ سلامت صحبت کنید.

درباره حریم هایتاننیز با هم صحبت کنید. مجبور نیستید که هر کاری را دوست داشته باشید یا انجام بدهید.

زوجی در حال صحبت در رختخواب.

تعداد دفعات سکس در طول رابطه فرق می کند. برخی اوقات، زوج ها بیش از زمان های دیگر سکس دارند. این تغییر طبیعی است.

تمایل افراد به سکس با یکدیگر متفاوت است. تمایل جنسی شما نیز بسته به حال وحوصله، شرایط وتحریک شما، در هر روز با دیگری متفاوت است.

Tevreden met uw seksleven

Er bestaan geen regels die bepalen wat goede en slechte seks is. Iedereen beleeft seks op een andere manier.

Bespreek met uw partner hoe vaak, hoe lang, waar en hoe jullie seks hebben. Zo kunnen jullie tot een seksleven komen waar beiden van genieten. U kunt, indien nodig, ook met een zorgverlener praten.

Praat met elkaar over jullie grenzen. U hoeft niet alles te doen of leuk te vinden. 

Hoe vaak u vrijt verandert in de loop van een relatieKoppels hebben in sommige periodes meer seks dan in andere. Dit is normaal.

Het verlangen naar seks is bij iedereen anders. Uw seksueel verlangen kan ook elke dag anders zijn, afhankelijk van uw stemming, de sfeer of de mate van opwinding.  

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص امور جنسی
درمان برای مشکلات جنسی. متخصص امور جنسی با شرکای جنسی گفتگو می کند و در این مکالمه به دنبال راه حل برای مشکلات آن ها می گردد. در همسایگیِ خود یک متخصص امور جنسی بیابید: