صحبت با شریکتان

هر کسی انتظارات و خواسته هایی مختلف دارد و هر رابطه ای با دیگری متفاوت است. با این وجود، در هر رابطه ای باید هر دو شریک احساسات، خواسته ها و افکارشان را بیان کنند. حتی زمانی که در رابطه شان مشکل دارند، یا در ارتباط جنسی شان مشکل دارند، باید سعی کنند با هم ارتباط برقرار کنند.

زوجی در حال گفتگو

درباره چه مسائلی باید با یکدیگر صحبت کرد

احساستان را به شریکتان نشان دهید و از این طریق سر صحبت را باز کنید. می توانید درباره چیزهای بسیاری با هم صحبت کنید. مثلاً:

 • رؤیاها و برنامه هایتان برای آینده؛
 • فعالیت هایی که از انجام آن ها لذت می برید؛
 • چیزهایی که درباره شریکتان دوست دارید؛
 • داشتن فرزند یا نداشتن آن؛
 • خواسته ها و احساساتتان: چیزهایی که در ارتباط جنسی خود دوست دارید و چیزهایی که دوست ندارید، تکنیک ها، حسادتو…؛
 • ناامیدی ها و حساسیت هایتان: آنچه در رابطه تان نمی خواهید، محدودیت هایتان؛
 • سکس بی خطر: استفاده از کاندوم و سایر روش های جلوگیری.
جفتی در حال صحبت با یکدیگر درباره استفاده از روش جلوگیری در تخت خواب

چگونه با یکدیگر صحبت کنیم

اگر درباره سکس یا رابطه تان با شریکتان صحبت می کنید:

 • زمانی را انتخاب کنید که وقت کافی دارید؛
 • سعی کنید یکدیگر را سرزنش نکنید؛
 • برای جلوگیری از هر گونه سوء تفاهمی واقعیت را بگویید (با تمام جزئیات)؛
 • به شریکتان احترام بگذارید؛
 • درباره احساسات و خواسته هایتان و درک خود از مسائل صحبت کنید.

صحبت کردن درباره سوژه های صمیمانه تر و نزدیکتر با شریک قدری مشکل است. اگر صحبت با شریکتان همچنان برایتان مشکل بود، با شخصی که به او اعتماد دارید، صحبت کنید یا به دنبال کمک تخصصی باشید.

Praten met uw partner

Iedereen heeft verschillende verwachtingen en wensen, en elke relatie is anders. In elke relatie is het echter belangrijk dat beide partners hun gevoelens, wensen en gedachten kunnen uiten. Zelfs in geval van problemen in hun relatie of problemen in hun seksleven moeten partners nog steeds proberen te communiceren.

Waarover praten met elkaar?

Uw partner tonen hoe u zich voelt, kan een goed beginpunt van een gesprek zijn. Met uw partner kunt u over heel wat verschillende onderwerpen praten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • uw dromen en plannen voor de toekomst;
 • activiteiten die u wilt doen;
 • dingen die u leuk vindt aan uw partner;
 • al dan niet kiezen voor kinderen;
 • uw wensen, fantasieën en gevoelens: wat u wel en niet leuk vindt in uw seksleven, technieken, jaloezie...;
 • uw frustraties en irritaties: wat u niet wilt in uw relatie, uw grenzen;
 • veilige seks: het gebruik van condooms en andere anticonceptiemiddelen.
Een koppel praat in bed over anticonceptie

Hoe met elkaar praten?

Als u met uw partner over seks of uw relatie praat:

 • Kies een moment waarop er voldoende tijd is om te praten.
 • Probeer elkaar niets te verwijten.
 • Blijf concreet (beschrijf details) om misverstanden te vermijden.
 • Toon respect voor uw partner.
 • Praat over uw eigen gevoelens en wensen, en over hoe u de dingen ziet.

Het is niet makkelijk om met uw partner over intieme onderwerpen te praten. Als het te moeilijk is voor u om met uw partner te praten, probeer dan te praten met iemand die u kunt vertrouwen of zoek professionele hulp.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: