انواع مشکلات جنسی

بسیاری افراد، پیر و جوان، در طول عمر خود داشتن مشکل جنسی را تجربه می کنند. این طبیعی است.
اکثر مشکلات جنسی پس از مدت کوتاهی خود به خود رفع می شوند. این مشکلات اغلب به ین دلایل بروز می کنند:

مشکلات جنسی متداول

مشکلات جنسی متداول عبارتند از:

اعتیاد به پورنوگرافی

برخی افراد به پوروگرافی معتاد می شوند. تماشای پورنوگرافی مشکلی ندارد، اما تماشای زیاد آن و به دفعات می تواند مشکل ساز باشد. پرونوگرافی ممکن است منجر به توقعات غیرواقعی از سکس شود. این بر زندگی اجتماعی شما هم تأثیر می گذارد یا دررابطه شما ، تنش ایجاد می کند.

Soorten seksuele problemen

Veel mensen, jong en oud, krijgen tijdens hun leven met een seksueel probleem te maken. Dit is normaal.
De meeste seksuele problemen verdwijnen na een tijdje vanzelf. Ze worden dikwijls veroorzaakt door: 

Veelvoorkomende seksuele problemen

Veelvoorkomende seksuele problemen zijn:

Verslaafd aan pornografie

Sommige mensen raken verslaafd aan pornografie. Het is oké om naar pornografie te kijken, maar te veel en te dikwijls kan een probleem worden. U kunt onrealistische verwachtingen over seks krijgen. Het kan ook uw sociale leven beïnvloeden of spanningen in uw relatie veroorzaken. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص امور جنسی
درمان برای مشکلات جنسی. متخصص امور جنسی با شرکای جنسی گفتگو می کند و در این مکالمه به دنبال راه حل برای مشکلات آن ها می گردد. در همسایگیِ خود یک متخصص امور جنسی بیابید: