Bekkenbodemspieren

Bekkenbodemspieren zijn de spieren onderaan in de buik. Mannen en vrouwen hebben allebei bekkenbodemspieren. 

Bekkenbodemspieren hebben 3 functies: 

  1. Ze houden de blaas, darmen (mannen en vrouwen) en de baarmoeder (vrouwen) op de juiste plaats.
  2. Ze voorkomen dat urine en stoelgang ongewild het lichaam verlaten. 
  3. Ze zijn belangrijk voor seksueel plezier en seksueel welzijn.

Bekkenbodemspieren kunnen gemakkelijk worden getraind.

Vrouwen

Wanneer een vrouw angstig of gespannen is, kan ze ongewild de bekkenbodemspieren samentrekken bij geslachtsgemeenschap. De vagina kan te nauw worden en de penetratie wordt dan moeilijk of onmogelijk. Probeer te achterhalen waarom de bekkenbodemspieren samentrekken. Het kan helpen om hier met uw partner over te praten.

Wanneer een vrouw haar bekkenbodemspieren samentrekt bij een orgasme, kan ze het gevoel van plezier verhogen. 

Tijdens de zwangerschap rekken de bekkenbodemspieren van de vrouw uit. Na de bevalling moeten de spieren worden getraind om te kunnen herstellen. Vraag een zorgverlener om advies. 

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Detail van het bekken van de vrouw: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas, 3. darmen en 4. baarmoeder.
Detail van het bekken van de vrouw: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas, 3. darmen en 4. baarmoeder.

Mannen

Bekkenbodemspieren helpen de man om een erectie te krijgen en te houden. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Man rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Detail van het bekken van de man: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas en 3. darmen.
Detail van het bekken van de man: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas en 3. darmen.

Pelvic floor muscles

Pelvic floor muscles are the muscles at the bottom of the belly. Both men and women have pelvic floor muscles.

Pelvic floor muscles have 3 functions:

  1. They keep the bladder, bowel (women and men) and uterus (women) in the right place.
  2. They prevent urine and faeces from leaving the body unintentionally.
  3. They are important for sexual pleasure and sexual wellbeing.

Pelvic floor muscles can be easily trained.

Women

If a woman is anxious or tense, she can unwillingly contract the pelvic floor muscles during sexual intercourse. The vagina can become too tight and penetration becomes difficult or impossible. Try to find out what is causing the muscles to contract. Talking about it with your partner can help.

If a woman contracts her pelvic floor muscles during orgasm, she can increase the pleasure she feels.

During pregnancy, the woman’s pelvic floor muscles stretch. After delivery, the muscles need exercise to recover. Ask a health professional for advice.

Woman standing. The focus is on the pelvis.
Woman standing. The focus is on the pelvis.
Detail of the female pelvis: 1. pelvic floor muscles supporting 2. bladder, 3. bowel and 4. uterus.
Detail of the female pelvis: 1. pelvic floor muscles supporting 2. bladder, 3. bowel and 4. uterus.

Men

Pelvic floor muscles help a man to get and keep an erection.

Man standing. The focus is on the pelvis.
Man standing. The focus is on the pelvis.
Detail of the male pelvis: 1. pelvic floor muscles supporting 2. bladder and 3. bowel.
Detail of the male pelvis: 1. pelvic floor muscles supporting 2. bladder and 3. bowel.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.