What is sexual pleasure?

Sexual pleasure usually begins when you feel sexual desire. Very often it also involves emotions, for example: sharing intimacy or feeling happy while caressing each other.

Sexual arousal

If your body is stimulated, you can get aroused. Your body can go through several phases of arousal. If you are very aroused, you can have an orgasm. To get aroused, people like to, for example:

on various parts of the body.

The erogenous zones for many people are the:

 • vagina and clitoris (women);
 • penis and testicles (men);
 • buttocks;
 • anus;
 • inside of the thighs;
 • breasts (women)/chest (men) and nipples;
 • mouth;
 • neck;
 • hair,
 • face;
 • hands, fingers, toes, soles of the feet;
 • arms, shoulders, back;
 • earlobes;
 • navel, belly.
Your body can go through several phases of arousal: 1. sexual desire, 2. sexual arousal, 3. If you are very aroused, you can have an orgasm. 4. Calming down.
Man’s front with indication of the erogenous zones
Man’s front with indication of the erogenous zones
Man’s back with indication of the erogenous zones
Man’s back with indication of the erogenous zones
Woman’s front with indication of the erogenous zones
Woman’s front with indication of the erogenous zones
Woman’s back with indication of the erogenous zones
Woman’s back with indication of the erogenous zones

Different for everyone, each time

Sex can be different every time and for every couple. Talk with your partner about what you both like and how you like it (soft or hard, quick or slow, with your fingers, lips or tongue. etc.).

People can have sexual intercourse but it is not essential to having sexual pleasure. You can also just enjoy being intimate with each other: cuddle, caress, talk, enjoy each other’s company.

If you are very aroused, you can have an orgasm. Sometimes you will not have an orgasm. This is not a problem if you and your partner are not unhappy about it.

Couple talking in bed.

Protection against STIs

You can have sexual pleasure when using a condom during sexual intercourse. Use a condom to protect against STIs.

If you have no desire to have children at the moment, use a condom or another method of contraception.

Wat is seksueel plezier?

Seksueel plezier begint gewoonlijk met seksueel verlangen. Meestal komen er ook gevoelens bij kijken, intimiteit delen bijvoorbeeld of zich gelukkig voelen tijdens het strelen van elkaar. 

Opwinding

Als uw lichaam gestimuleerd wordt, kunt u opgewonden geraken. Uw lichaam kan door verschillende fases van opwinding gaan. Als u erg opgewonden bent, kunt u een orgasme krijgen. Om opgewonden te geraken, kunt u bijvoorbeeld:

en dit op verschillende delen van het lichaam.

De belangrijkste erogene zones zijn voor veel mensen: 

 • vagina en clitoris (vrouwen);
 • penis en teelballen (mannen);
 • billen;
 • aars;
 • binnenkant van de dijen; 
 • borsten (vrouwen)/borstkas (mannen) en tepels;
 • mond;
 • nek;
 • haar, 
 • gezicht;
 • handen, vingers, tenen, voetzolen; 
 • armen, schouders, rug; 
 • oorlellen; 
 • navel, buik.
Uw lichaam kan door verschillende fases van opwinding gaan: 1. seksueel verlangen, 2. seksuele opwinding, 3. Als u erg opgewonden bent, kunt u een orgasme krijgen. 4. ontspanning.
Voorkant van de man met aanduiding van de erogene zones
Voorkant van de man met aanduiding van de erogene zones
Achterkant van de man met aanduiding van de erogene zones
Achterkant van de man met aanduiding van de erogene zones
Voorkant van de vrouw met aanduiding van de erogene zones
Voorkant van de vrouw met aanduiding van de erogene zones
Achterkant van de vrouw met aanduiding van de erogene zones
Achterkant van de vrouw met aanduiding van de erogene zones

Verschillend voor iedereen, elke keer

Seks is elke keer en voor elk koppel anders. Praat met uw partner over wat jullie allebei leuk vinden, en op welke manier (zacht, hard, snel, traag, met de vingers, lippen, tong…) 

Mensen kunnen geslachtsgemeenschap hebben, maar het is niet noodzakelijk om seksueel plezier te kunnen hebben. U kunt evengoed genieten van intiem bij elkaar zijn: knuffelen, strelen, praten, van elkaars gezelschap genieten…

Als u heel opgewonden bent, kunt u een orgasme krijgen. Soms krijgt u geen orgasme. Dit is geen probleem zolang u en uw partner daar niet ongelukkig over zijn.

Koppel praat in bed.

Bescherming tegen soa's

U kunt seksueel plezier hebben wanneer u een condoom gebruikt bij geslachtsgemeenschap. Gebruik een condoom om u te beschermen tegen soa's.

Als u op dit moment geen kinderwens heeft, gebruik een condoom of een ander anticonceptiemiddel.

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood: