Urine

Liquid waste material which people expel from their bodies through the urethra when they go to the toilet. It is a yellow fluid.

Urine

Vloeibaar afvalmateriaal dat mensen uit hun lichaam laten komen langs de urinebuis wanneer ze naar het toilet gaan. Urine is een gele vloeistof.

Standard: Urine
Vulgar: Pis, zeik
Childish: Pipi