İdrar

İnsanların tuvalete gittiklerinde idrar yolu vasıtasıyla vücutlarından attıkları sıvı atık materyal. Sarı bir sıvıdır.

Urine

Vloeibaar afvalmateriaal dat mensen uit hun lichaam laten komen langs de urinebuis wanneer ze naar het toilet gaan. Urine is een gele vloeistof.

Standart terim: Urine
Sıradan : Pis, zeik
Çocukça: Pipi