Mocz

Płyn zawierający produkty przemiany materii, który wydalany jest z organizmu przez cewkę moczową podczas wizyty w toalecie. Jest płyn koloru żółtego.

Urine

Vloeibaar afvalmateriaal dat mensen uit hun lichaam laten komen langs de urinebuis wanneer ze naar het toilet gaan. Urine is een gele vloeistof.

Termin standardowy: Urine
Wulgarny: Pis, zeik
Dziecinny: Pipi