Urina

Materiali i lëngët i jashtëqitjes që nxjerrin njerëzit prej trupit të tyre nëpërmjet uretrës kur shkojnë në banjë. Është një lëng i verdhë.

Urine

Vloeibaar afvalmateriaal dat mensen uit hun lichaam laten komen langs de urinebuis wanneer ze naar het toilet gaan. Urine is een gele vloeistof.

Termi standard: Urine
Vulgar : Pis, zeik
Fëminor: Pipi