Урина

Течен отпадъчен материал, който хората изхвърлят от тялото си през пикочопровода, когато отиват до тоалетната. Представлява жълтеникава течност.

Urine

Vloeibaar afvalmateriaal dat mensen uit hun lichaam laten komen langs de urinebuis wanneer ze naar het toilet gaan. Urine is een gele vloeistof.

Стандартен термин: Urine
Вулгарен: Pis, zeik
Детински: Pipi