ماهیچه های کف لگن

ماهیچه های کف لگن، عضلاتی هستند که در انتهای شکم قرار دارند. ماهیچه های کف لگن در هر دو جنس ،زن و مرد، وجود دارند.

ماهیچه های کف لگن سه عملکرد دارند:

  1. نگهداری از مثانه ، روده (زن و مرد) و رحم (زن) در سمت راست.
  2. این ماهیچه ها از ادرار و مدفوعکردن غیر ارادی جلوگیری می کنند.
  3. همچنین این ماهیچه ها برای لذت جنسی و سلامت آن مهم هستند.

ماهیچه های کف لگن را می توان به آسانی ورزیده کرد.

زنان

اگر زنی هنگام آمیزش جنسی، نگران یا معذب باشد، ممکن است که ماهیچه های کف لگن او بی اراده منقبض شوند. واژن بسیار تنگ شده و دخول ناممکن یا مشکل می شود. سعی کنید به دلیل انقباض ماهیچه ها پی ببرید. صحبت با شریکتان در این خصوص می تواند به حل این مشکل کمک کند.

اگر ماهیچه های کف لگن یک زن هنگام ارگاسم منقبض شوند، ممکن است که اولذت بیشتری احساس کند.

در دوران بارداری، ماهیچه های کف لگن کش می آیند. بعد از زایمان، ماهیچه ها برای بازیابی حالت قبلی خود به نرمش کردن نیاز دارند. از یک از کارشناسان سلامت توصیه های لازم را در این باره دریافت کنید.

خانمی ایستاده. تأکید روی لگن از زاویه داخل است.
خانمی ایستاده. تأکید روی لگن از زاویه داخل است.
جزئیات لگن زنان: 1. ماهیچه های تکیه گاه کف لگن، 2. مثانه، 3. روده و 4. رحم
جزئیات لگن زنان: 1. ماهیچه های تکیه گاه کف لگن، 2. مثانه، 3. روده و 4. رحم

مردان

ماهیچه های کف لگن در رسیدن به حالت نعوظبه مردان کمک می کند.

مردی ایستاده. تأکید روی لگن از زاویه داخل است.
مردی ایستاده. تأکید روی لگن از زاویه داخل است.
جزئیات لگن مردان: 1. ماهیچه های تکیه گاه کف لگن، 2. مثانه و 3. روده.
جزئیات لگن مردان: 1. ماهیچه های تکیه گاه کف لگن، 2. مثانه و 3. روده.

Bekkenbodemspieren

Bekkenbodemspieren zijn de spieren onderaan in de buik. Mannen en vrouwen hebben allebei bekkenbodemspieren. 

Bekkenbodemspieren hebben 3 functies: 

  1. Ze houden de blaas, darmen (mannen en vrouwen) en de baarmoeder (vrouwen) op de juiste plaats.
  2. Ze voorkomen dat urine en stoelgang ongewild het lichaam verlaten. 
  3. Ze zijn belangrijk voor seksueel plezier en seksueel welzijn.

Bekkenbodemspieren kunnen gemakkelijk worden getraind.

Vrouwen

Wanneer een vrouw angstig of gespannen is, kan ze ongewild de bekkenbodemspieren samentrekken bij geslachtsgemeenschap. De vagina kan te nauw worden en de penetratie wordt dan moeilijk of onmogelijk. Probeer te achterhalen waarom de bekkenbodemspieren samentrekken. Het kan helpen om hier met uw partner over te praten.

Wanneer een vrouw haar bekkenbodemspieren samentrekt bij een orgasme, kan ze het gevoel van plezier verhogen. 

Tijdens de zwangerschap rekken de bekkenbodemspieren van de vrouw uit. Na de bevalling moeten de spieren worden getraind om te kunnen herstellen. Vraag een zorgverlener om advies. 

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Detail van het bekken van de vrouw: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas, 3. darmen en 4. baarmoeder.
Detail van het bekken van de vrouw: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas, 3. darmen en 4. baarmoeder.

Mannen

Bekkenbodemspieren helpen de man om een erectie te krijgen en te houden. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Man rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Detail van het bekken van de man: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas en 3. darmen.
Detail van het bekken van de man: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas en 3. darmen.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.