ارگاسم

هنگام سکس، مردان و زنان چندین مرحله تحریک را پشت سر می گذارد. به مرحله اوج تحریک، ارگاسم گفته می شود

انزال

معمولاً در مردان پس از ارگاسم، انزال روی می دهد. برخی زنان نیز هنگام ارگاسم، ترشحات سفید واژنی اندکی دارند، چیزی شبیه به انزال در مردان.

ارگاسم زنان

زنان می توانند با روش های مختلفی به ارگاسم برسند. مثلاً از طریق:

زنان اغلب برای رسیدن به ارگاسم، به چیزی بیشتر از دخول واژنی نیاز دارند. زن یا شریک او می توانند کلیتوریس یا سایر قسمت های دیگر بدن را به طور همزمان تحریک کند.

زندگی جنسی رضایت بخش

در هر بار آمیزش جنسی، لازم نیست به ارگاسم برسید.اغلب افراد، همیشه به ارگاسم نمی رسند. بسیاری افراد، هر بار به ارگاسم نمی رسند. این تغییر طبیعی است. شما و شریکتان می توانید بدون رسیدن به ارگاسم هم زندگی جنسی رضایت بخشی داشته باشید.

چند ارگاسم به طور همزمان

زنان و مردان می توانند چند ارگاسم پشت هم داشته باشند ،اما همیشه هم به این صورت نیست:

  • برخی زنان می توانند در مدت زمانی کوتاه، چند بار به ارگاسم برسند.
  • مردان برای رسیدن دوباره به ارگاسم، به مدت زمان بیشتری نیازمندند. رسیدن به ارگاسم بعدی، ممکن است چند دقیقه یا چند ساعت طول بکشد. اگر مردی در مدتی کوتاه چندین ارگاسم داشته باشد، همیشه به انزال نمی رسد.

شرکا ممکن است که با هم به ارگاسم برسند(به طور همزمان). البته این چندان زیاد اتفاق نمی افتد ،زیرا کنترل ارگاسم بسیار مشکل است. انتظار برای رسیدن زمان مناسب بسیار مشکل است. ارگاسم همزمان را هدف خود قرار ندهید زیرا این می تواند شادی سکس را از بین ببرد.

Orgasme

Mannen en vrouwen kunnen tijdens de seks door verschillende fases van opwinding gaan. De fase van de hoogste opwinding is het orgasme.

Zaadlozing

Mannen hebben meestal een zaadlozing als ze een orgasme krijgen. Sommige vrouwen produceren dun witverlies als ze een orgasme krijgen, vergelijkbaar met een zaadlozing bij de man.

Orgasme bij de vrouw

Vrouwen kunnen een orgasme krijgen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door:

Voor veel vrouwen volstaat penetratie van de vagina niet voor een orgasme. De vrouw of haar partner kunnen de clitoris of andere lichaamsdelen stimuleren tijdens de penetratie. 

Tevreden met uw seksleven

U hoeft bij seks niet altijd een orgasme te krijgen. Veel mensen krijgen niet altijd een orgasme. Dit is normaal. Ook zonder orgasme kunnen u en uw partner heel tevreden zijn met uw seksleven.

Meerdere en gelijktijdige orgasmes

Mannen en vrouwen kunnen meerdere orgasmes kort na elkaar krijgen, maar dit gebeurt zeker niet elke keer: 

  • Sommige vrouwen kunnen in een korte periode meerdere orgasmes hebben.
  • Mannen hebben meer tijd nodig tussen 2 orgasmes. Dit kan verschillende minuten of uren duren. Een man die op korte tijd meerdere orgasmes krijgt, heeft niet altijd een zaadlozing.

Soms hebben partners op hetzelfde moment (gelijktijdig) een orgasme. Maar het gebeurt niet vaak, omdat een orgasme moeilijk te controleren is. Het is moeilijk om tot de juiste moment te wachten. Focus niet te hard op samen een orgasme krijgen, want dit kan de pret bederven.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: