Orgazma

Gjatë seksit burrat dhe gratë mund të kalojnë nëpërmjet fazash eksitimi të ndryshme. Faza më e lartë e eksitimit është orgazma.

Ejakulacioni

Burrat shpesh ejakulojnë kur kanë orgazëm. Disa gra kanë një rrjedhje vaginale të bardhë, të hollë gjatë një orgazme, të ngjashme me ejakulacionin.

Orgazma femërore

Gratë mund të arrijnë orgazmën në mënyra të ndryshme. Për shembull përmes:

Gratë shpesh kanë nevojë më shumë se veç penetrimi i vaginës për të arritur një orgazëm. Gruaja ose partneri i saj mund të stimulojnë klitorin ose pjesë të tjera të trupit në të njëjtën kohë.

Jetë seksuale e kënaqshme

Nuk nevojitet të keni orgazëm sa herë që bëni seks. Shumë njerëz nuk kanë gjithnjë orgazëm. Kjo është normale. Ju dhe partneri juaj mund të bëni një jetë seksuale shumë të kënaqshme pa një orgazëm.

Orgazma të shumta dhe të njëkohshme

Burra dhe gra mund të kenë disa orgazma bashkë pranë njëra tjetrës, por ky nuk është gjithmonë rasti:

  • Disa gra mund të kenë disa orgazma në një periudhë të shkurtër.
  • Burrat kanë nevojë për më shumë kohë mes 2 orgazmave. Mund të duhen disa minuta ose disa orë para se orgazma tjetër të mund të arrihet. Nëse një burrë ka disa orgazma në një periudhë të shkurtër, ai jo gjithmonë ejakulon.

Partnerët mund të kenë një orgazëm në të njëjtën kohë (njëherësh). Por, kjo nuk ndodh shpesh sepse është e vështirë të kontrollosh një orgazëm. Është e vështirë të presësh deri në momentin e duhur. Mos u fokusoni në arritjen e një orgazme së bashku, sepse ajo mund të prishë argëtimin e seksit.

Orgasme

Mannen en vrouwen kunnen tijdens de seks door verschillende fases van opwinding gaan. De fase van de hoogste opwinding is het orgasme.

Zaadlozing

Mannen hebben meestal een zaadlozing als ze een orgasme krijgen. Sommige vrouwen produceren dun witverlies als ze een orgasme krijgen, vergelijkbaar met een zaadlozing bij de man.

Orgasme bij de vrouw

Vrouwen kunnen een orgasme krijgen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door:

Voor veel vrouwen volstaat penetratie van de vagina niet voor een orgasme. De vrouw of haar partner kunnen de clitoris of andere lichaamsdelen stimuleren tijdens de penetratie. 

Tevreden met uw seksleven

U hoeft bij seks niet altijd een orgasme te krijgen. Veel mensen krijgen niet altijd een orgasme. Dit is normaal. Ook zonder orgasme kunnen u en uw partner heel tevreden zijn met uw seksleven.

Meerdere en gelijktijdige orgasmes

Mannen en vrouwen kunnen meerdere orgasmes kort na elkaar krijgen, maar dit gebeurt zeker niet elke keer: 

  • Sommige vrouwen kunnen in een korte periode meerdere orgasmes hebben.
  • Mannen hebben meer tijd nodig tussen 2 orgasmes. Dit kan verschillende minuten of uren duren. Een man die op korte tijd meerdere orgasmes krijgt, heeft niet altijd een zaadlozing.

Soms hebben partners op hetzelfde moment (gelijktijdig) een orgasme. Maar het gebeurt niet vaak, omdat een orgasme moeilijk te controleren is. Het is moeilijk om tot de juiste moment te wachten. Focus niet te hard op samen een orgasme krijgen, want dit kan de pret bederven.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: