Muskujt e dyshemesë së legenit

Muskujt e dyshemesë së legenit janë muskujt në fund të barkut. Edhe burrat, edhe gratë kanë muskuj të dyshemesë së legenit.

Muskujt e dyshemesë së legenit kanë 3 funksione:

  1. Ata mbajnë fshikën, zorrët (gratë dhe burrat) dhe mitrën (gratë) në vendin e duhur.
  2. Ata pengojnë daljen pa dashje nga trupi të urinës dhe të feçeve.
  3. Ata janë të rëndësishëm për kënaqësinë seksuale dhe mirëqenien seksuale.

Muskujt e dyshemesë së legenit mund të stërviten me lehtësi.

Gratë

Nëse një grua është në ankth ose e tendosur, ajo mund të kontraktojë pa dashje muskujt e dyshemesë së legenit gjatë marrëdhënies seksuale. Vagina mund të bëhet shumë e ngushtë dhe penetrimi i vështirë ose i pamundur. Përpiquni të mësoni se çfarë e shkakton kontraktimin e muskujve. Biseda me partnerin tuaj rreth kësaj mund të ndihmojë.

Nëse një grua kontrakton muskujt e saj të dyshemesë së legenit gjatë orgazmës, ajo mund të rrisë kënaqësinë që ndjen.

Gjatë shtatzënisë, muskujt e dyshemesë së legenit të gruas tendosen. Pas lindjes, muskujt kanë nevojë për ushtrime që të rikuperohen. Pyetni një profesionist shëndeti për këshilla.

Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është te legeni i parë nga brenda.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është te legeni i parë nga brenda.
Pamje e hollësishme e legenit të femrës: 1. muskujt e dyshemesë së legenit që mbajnë 2. fshikën, 3. zorrët dhe 4. mitrën.
Pamje e hollësishme e legenit të femrës: 1. muskujt e dyshemesë së legenit që mbajnë 2. fshikën, 3. zorrët dhe 4. mitrën.

Burrat

Muskujt e dyshemesë së legenit e ndihmojnë burrin të arrijë dhe të mbajë një ereksion.

Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është te legeni i parë nga brenda.
Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është te legeni i parë nga brenda.
Pamje e hollësishme e legenit të mashkullit: 1. muskujt e dyshemesë së legenit që mbajnë 2. fshikën dhe 3. zorrët.
Pamje e hollësishme e legenit të mashkullit: 1. muskujt e dyshemesë së legenit që mbajnë 2. fshikën dhe 3. zorrët.

Bekkenbodemspieren

Bekkenbodemspieren zijn de spieren onderaan in de buik. Mannen en vrouwen hebben allebei bekkenbodemspieren. 

Bekkenbodemspieren hebben 3 functies: 

  1. Ze houden de blaas, darmen (mannen en vrouwen) en de baarmoeder (vrouwen) op de juiste plaats.
  2. Ze voorkomen dat urine en stoelgang ongewild het lichaam verlaten. 
  3. Ze zijn belangrijk voor seksueel plezier en seksueel welzijn.

Bekkenbodemspieren kunnen gemakkelijk worden getraind.

Vrouwen

Wanneer een vrouw angstig of gespannen is, kan ze ongewild de bekkenbodemspieren samentrekken bij geslachtsgemeenschap. De vagina kan te nauw worden en de penetratie wordt dan moeilijk of onmogelijk. Probeer te achterhalen waarom de bekkenbodemspieren samentrekken. Het kan helpen om hier met uw partner over te praten.

Wanneer een vrouw haar bekkenbodemspieren samentrekt bij een orgasme, kan ze het gevoel van plezier verhogen. 

Tijdens de zwangerschap rekken de bekkenbodemspieren van de vrouw uit. Na de bevalling moeten de spieren worden getraind om te kunnen herstellen. Vraag een zorgverlener om advies. 

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Detail van het bekken van de vrouw: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas, 3. darmen en 4. baarmoeder.
Detail van het bekken van de vrouw: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas, 3. darmen en 4. baarmoeder.

Mannen

Bekkenbodemspieren helpen de man om een erectie te krijgen en te houden. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Man rechtopstaand. De focus ligt op het bekken.
Detail van het bekken van de man: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas en 3. darmen.
Detail van het bekken van de man: 1. bekkenbodemspieren ondersteunen 2. blaas en 3. darmen.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.