انواع مشکلات رابطه

در یک رابطه ممکن است با مشکلات مختلفی مواجه شوید. مثلاً:

زوجی در حال گفتگو

عادت در یک رابطه می تواند مشکل زا شود اما نباید اینگونه شود. برای برخی افراد، عادت رابطه را آسان تر و پایدارتر می کند.

مشکلات روحی و جسمی یا بیماری می تواند در رابطه مشکلاتی را ایجاد کند.

مشکلات یک رابطه اغلب به مشکلات جنسی منتهی می شود یا بالعکس.

اگر در رابطه خود با مشکل مواجه هستید، می توانید سعی کنید با شریکتان صحبت کنید یا فرد دیگری که به او اعتماد دارید. در صورت لزوم، همچنین می توانید راهنمایی و کمک حرفه ای درخواست کنید. حل مشکل یک رابطه زمان می برد. اگر بعد از تلاش زیاد برای حل مشکلات برای مدت طولانی نتوانستید موفق شوید، می توانید جدا شوید یا اگر ازدواج کردید طلاق بگیرید.

زوجی در حال گفتگو با یک کارشناس سلامت

Soorten relatieproblemen

In een relatie kunt u met verschillende problemen te maken krijgen. Voorbeelden hiervan zijn:

Routine kan een probleem zijn in een relatie, maar dat hoeft het niet te zijn. Sommige mensen vinden dat routine een relatie eenvoudiger en stabieler maakt.

Mentale of fysieke moeilijkheden of een ziekte kunnen relatieproblemen veroorzaken.

Relatieproblemen leiden vaak tot seksuele problemen, of omgekeerd.

Als u relatieproblemen heeft, kunt u proberen te praten met uw partner of iemand die u vertrouwt. U kunt indien nodig ook professionele hulp zoeken. Het kan een tijd duren om een relatieprobleem aan te pakken. Als het niet lukt om de problemen op te lossen na er langdurig aan gewerkt te hebben, kunt u overwegen om uit elkaar te gaan, of om te scheiden als u gehuwd bent.

Een koppel praat met een zorgverlener

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص امور جنسی
درمان برای مشکلات جنسی. متخصص امور جنسی با شرکای جنسی گفتگو می کند و در این مکالمه به دنبال راه حل برای مشکلات آن ها می گردد. در همسایگیِ خود یک متخصص امور جنسی بیابید: