Routine

Na een periode van intense verliefdheid is het normaal dat u alles wat minder spannend vindt. U leert elkaar beter kennen en raakt gewoon aan uw relatie. Wanneer dat gebeurt, kan met iemand samen zijn een routine worden.

Voor sommige mensen is routine een probleem, maar voor anderen kan dit een kalm en rustgevend gevoel met zich meebrengen. Elkaar goed kennen en elkaar gewoon zijn, kan ook een gevoel van stabiliteit en veiligheid opwekken.

Als u denkt dat routine een probleem is, sta dan even stil bij het volgende:

Als uw partner weet dat u dingen wilt veranderen, kunt u samen oplossingen gaan zoeken. Dit kan uw relatie intenser maken. Maak tijd voor elkaar en probeer samen nieuwe activiteiten uit. Ga bijvoorbeeld samen eens op stap als u het gevoel heeft dat u te vaak thuis bent, of probeer iets nieuws als u vindt dat uw seksleven saai is. Dit kan spannend en leuk zijn.

De routine wijzigen hoeft niet meteen het einde van de relatie te betekenen. Het is ook niet nodig om meteen spanning buiten de relatie te gaan zoeken. Stel uzelf de vraag wat u echt wilt.

Een ouder zijn kan de relatie met uw partner veranderen. Maak voldoende tijd voor elkaar.

Routine

After a period of intense feelings of being in love, it is normal to feel less excited. You get to know each other better and you get used to your relationship. Being together can then become routine.

For some people, routine is a problem, for others it can give a calming and reassuring feeling. Knowing each other well and being used to each other can also give a feeling of stability and security.

If you think routine is a problem, ask yourself:

If your partner knows you want things to be different, you can try to find solutions together. This can make your relationship more intense. Make time for each other and try to do new activities together. For example: go out of the house together if you feel you are at home too often. You can also try something new if you feel your sex life is boring. It can be exciting and fun.

Changing your routine does not mean the end of your relationship. Also you do not need to immediately look for excitement outside of the relationship. Ask yourself what it is you really want.

Being a parent may change your relationship with your partner. Make time for each other.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Seksuoloog
Therapie bij seksuele problemen. Een seksuoloog zoekt een oplossing via gesprekken met een of beide partners. Vind een seksuoloog in uw buurt: